Velkommen til Matematikk og statistikk

Institutt for matematikk og statistikk

Alle som studerer realfag har fordel av å skaffe seg kunnskaper i matematikk og statistikk tidlig i studiet.

Statistiske og matematiske modeller med bruk av datamaskiner er viktige for tverrfaglige aktiviteter.

Matematikk er et klassisk fag med røtter i mange kulturer. Faget utvikler seg gjennom stadig utveksling av ideer med andre fag som statistikk, fysikk, kjemi, biologi, informatikk og ingeniørvitenskap.

Studier i matematikk og statistikk tilbys gjennom flere program på bachelor- og masternivå. I tillegg tilbys dr.gradsutdanning.

 

Instituttet har følgende forskningsgrupper og aktiviteter:

  • Ren matematikk - differensialgeometri, elliptiske kurver, kryptografi, kodeteori, homologisk algebra, algebraisk geometri, tallteori
  • Anvendt matematikk - optikk, bioinformatikk, klimadynamikk, stokastiske prosesser og modeller
  • Statistikk - Statistikk - bildeanalyse, machine learning, reinforcement learning, flerskala-analyse, analyse av tidsserier og romlige data, Bayesiansk metodikk

 

Hvor jobber folk med en mastergrad i matematikk eller statistikk?

Ansatte ved Matematikk og statistikk:


19121957.jpg
Siste nyheter

klimadebatt400.jpg
Climate debate - streamed Now you can watch the climate seminar: Unburnable fossil reserves - is further exploration for arctic oil and gas legal and compatible with the two-degree target?
Les nyhetssaken

Kunstig_intelligens_COLOURBOX19285614.jpg
UiT samarbeider med storbank om datanalyse Maskinlæring er den mest moderne formen for datanalyse, og UiT har gjort seg bemerket på området. Santander Consumer Bank tok derfor initiativ til et samarbeid.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Mindless curve-fitting is not science
Welcome to NT-lunch seminar, the second of a total of four popular science seminars this semester.There will be served a "lunch-to-go" and we therefore need you to sign up for the event. Lunch is served 11.15 and the talk starts at 11.30. The seminar is open for everybody, join us!
Våre studier
Våre forskningsgrupper

[Loading...]

Annet

Kontaktinformasjon:

Institutt for matematikk og statistikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Universitetet i Tromsø
N-9037 Tromsø


Telefon:
+47 77 64 40 01

Faks: +47 77 64 47 65

e-post: helge.johansen@uit.no

Besøksadresse:
Realfagbygget
Hansine Hansens vei 54

Kontaktpersoner:

Instituttleder Trygve Johnsen
Kontorsjef Helge Johansen

 

Skip to main content