Utdanning – Institutt for matematikk og statistikk

Utdanning – Institutt for matematikk og statistikk

Ved Institutt for matematikk og statistikk kan du ta bachelor-, master-, sivilingeniør- og ph.d.grad i matematikk eller statistikk.

Her er en film som forteller om instituttet og hvordan utdanningen vi tilbyr kan brukes seinere:

Matematikk som yrke

Vi lever i en verden som gjennomgår raske og dyptgripende endringer. Globale utfordringer som klimakrise, ressurskrise og energikrise vil stille krav til omstilling som er uten sidestykke i historien. Eksperter med bakgrunn innen ulike fagområder vil bli tvunget til å samarbeide og til å tenke på fundamentalt nye måter. Dette skaper et arbeidsmarked der de som har valgt tradisjonelle profesjoner og spesialiteter vil komme til kort framfor de som tilegner seg bred kompetanse innenfor analytisk metodikk, dataanalyse og beregning. Det er en slik bakgrunn du kan skaffe deg gjennom et bachelorstudium i matematikk og statistikk ved UiT. Du kvalifiserer deg for et karriereløp med livslang læring og selvutvikling i arbeidslivet, i en sektor du selv velger når du er klar for det. Dette studiet er derfor et naturlig valg for deg som har talent for matematisk tenkning og ambisjoner om en spennende yrkeskarriere, men som ennå ikke helt har bestemt deg for hva du skal jobbe med ti eller tjue år fram i tida. 

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger