Anvendt matematikk

Den anvendte matematikken har sin opprinnelse i problemstillinger tilknyttet mekanikk,elastikk og væskedynamikk. Metodene som ble utviklet for å studere slike systemer viste seg å være velegnet for å modellere systemer innenfor mange fagdisipliner. Anvendt matematikk betegner i dag en tverrfagelig virksomhet hvor moderne matematiske metoder og beregninger ved hjelp av datamaskin brukes til å analysere systemer innenfor mange disipliner.

TSIFIG.jpg

Virksomheten har fokus på modeller tilknyttet:

  • ikke-lineær optikk og laserfysikk
  • responsteori for atomære og molekylære systemer
  • klimadynamikk
  • matematikk og finans

Gruppa for anvendt matematikk driver aktiv forskning og veiledning av Masterstudenter og PhD-studenter innenfor alle disse fem fagområdene.

Aktiviteter
Skip to main content