Geometri og matematisk fysikk

Gruppa jobber med problemstillinger innenfor geometri og analyse som har viktige anvendelser i matematisk fysikk, relativitetsteori og kvantemekanikk.

Gruppeleder: Boris Kruglikov

Forskningsaktiviteter:

Differensialgeometri og Lie-teori

  • Symmetri av geometriske strukturer
  • Invarianter for virkning av Lie-grupper og pseudogrupper
  • Metrisk, konform, projektiv, kompleks og kontaktgeometri

Dynamiske systemer

  • Integrerbare Hamiltonske systemer
  • Kaotisk dynamikk og topologisk entropi

Differensiallikninger og matematisk fysikk

  • Symmetri, differensialinvarianter og ekvivalens
  • Løsbarhet og integrerbarhet av differensiallikninger
  • Kvantiseringsteori og relativitet