Statistikk

I takt med utviklingen innen informasjonsteknologi, med store datamengder og stadig raskere datamaskiner, har også metoder for dataanalyse gjennomgått en sterk utvikling. I forbindelse med datainnsamling, analyse og utvikling av modeller, er statistiske metoder og prinsipper viktige for å finne og nyttiggjøre seg informasjonen i dataene. Statistikk regnes som et eget fagfelt innen matematikk, og anvendes innen en rekke andre fagområder som medisin, bioinformatikk, natur- og samfunnsvitenskaper. Reelle problemstillinger fra andre fagområder gir også viktige impulser for utvikling av nye statistiske metoder.

Aktiviteter:

 Statistikkgruppen samarbeider både internasjonalt og nasjonalt, blant annet med  Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø, UiT Machine Learning Group (http://site.uit.no/ml/), og driver for tiden med:

 • Analyse av tidsrekke- og romlige modeller, med anvendelser
  blant annet innen økologi og klima.
 • Videreutvikling av beregningseffektive Bayesianske metoder, spesielt metodikk knyttet til INLA
  (Integrated nested Laplace approximations).
 •  Bildeanalyse, blant annet for å detektere ondartet føflekkreft på et tidlig stadium.
 • Utvikling av robuste algoritmer for å holde blodsukkernivået innen spesifiserte grenser hos personer med Type 1 diabetes.
 • Trekke ut informasjon fra elektroniske pasientjournaler.
 • Tverrfaglige samarbeidsprosjekter.
 • Samfunnsmedisin
Skip to main content