Statistikk og dataanalyse

Gruppa arbeider med utvikling og anvendelser av statistiske metoder.

Statistikerne i gruppa samarbeider tett med den tverrfaglige forskningsgruppa Modellering av komplekse systemer, og med forskningsgrupper ved Institutt for samfunnsmedisin. Gruppa er en sentral del av UiTs Aurora Center for Nonlinear Dynamics and Complex Systems Modeling (DYNAMO) og deltar i H2020 prosjektet Tipping Points in the Earth System (TiPES).