Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


C:   
L: