Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Rasi, Matias

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Eliassen, Marianne

Førsteamanuensis
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Stien, Sigrid S Nyborg

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Johansen, Cato

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Voie, Kristin Synnøve

Stipendiat
Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Fagerjord, Britt

Universitetslektor. Master i sykepleie.
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Eira, June Brita

Universitetslektor
Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Det helsevitenskapelige fakultet

+4778450309

Labori, Cathrine


Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Sparby, Linn Ebeltoft

Forsker
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet
Kirkenes
+4777646618

Glad, Tone

Førstelektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Harstad
+4777058354

1-10 av 280 | Neste 10 Siste 10