Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 250 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå, samt videreutdanninger. IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til master- og videreutdanninger.

Instituttets ledelse består av instituttleder, 3 ass.instituttledere, kontorsjef, og 12 ledere fra hver sine utdanningsområder (4 bachelorutdanninger hel- og deltid, 3 videreutdanningsprogram og 7 mastergradsprogram).

Administrasjonen på IHO består av personell som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker, internasjonalisering og praksis for studenter.

Infotorget på plan 8 i MH-bygget er fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte, besøkende og andre.

 Senter for omsorgsforskning er knyttet til IHO.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Etter- og videreutdanning