Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder.

De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Instituttet tilbyr 4 bachelorprogram, hvorav sykepleie både kan studeres ved campus Tromsø, som desentralisert studie tilknyttet Tromsø regionen, og ved campus Hammerfest, campus Harstad og campus Narvik. 

Deltidsstudie i sykepleie går over 4 år og har oppstart hvert år i januar. I oddetallsår er det opptak i Troms, og i partallsår er det opptak i Finnmark. Søknadsfristen til deltidsstudiene er normalt i oktober året før oppstart.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Etter- og videreutdanning