Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

Utdanning – Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 2140 studenter og ca. 250 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå, samt videreutdanninger. IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til master- og videreutdanninger.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger