Om oss – Institutt for helse- og omsorgsfag

Om oss – Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttets ledelse består av instituttleder, nestleder for utdanning og kontorsjef. Vår ledergruppe inkluderer også 4 assisterende instituttledere for sykepleie, én ved hvert campus, samt 7 studieledere for henholdsvis bachelorutdanningene i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og paramedisin, i tillegg til masterutdanningene i jordmorfag, sykepleie og helsefag. Masterutdanningen i sykepleie inkluderer studieretningene anestesi-, intensiv-, operasjon-, barne- og kreftsykepleie. Masterutdanning i helsefag omfatter studieretningene helsesykepleie, nevrologisk fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, psykisk helsearbeid, aldring og geriatrisk helsearbeid, samt helsefaglig utviklingsarbeid. 
Kontakt oss

For studierelaterte spørsmål:
Student eller ansatt? Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk.
Dersom du ikke er student/ansatt ved UiT, kan du kontakte oss på e-post.
Tlf: 77 66 07 70
 
For andre spørsmål:
postmottak@iho.uit.no

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt for helse- og omsorgsfag
Pb. 6050 Stakkevollan
9037 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg