Om oss – Institutt for helse- og omsorgsfag

Om oss – Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 260 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. IHO har som mål og gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Instituttets ledelse består av instituttleder, 3 ass.instituttledere, kontorsjef, og 12 ledere fra hver sine utdanningsområder (4 bachelorutdanninger, 4 videreutdanningsprogram og 7 mastergradsprogram).

Administrasjonen på IHO består av personell som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker, internasjonalisering og praksis for studenter.

Infotorget på plan 8 i MH-bygget er fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte, besøkende og andre.

 Senter for omsorgsforskning er knyttet til IHO.[Loading...]

Møter og møtereferater