Institutt for helse- og omsorgsfag


   

IHO er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet og er lokalisert på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget), og i Hammerfest, Harstad og Narvik. IHO har også desentralisert sykepleierutdanninger som er lokalisert på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa, Skjervøy, Alta og Kirkenes.  Deltidsstudie i sykepleie går over 4 år og har oppstart hvert år i januar. I oddetallsår er det opptak i Troms på deltidsstudiet, mens det i Alta og Kirkenes er oppstart hvert år i januar, hvor det alternerer mellom de to studiestedene. Det er opptak i Kirkenes hvert 4.år. Det er ikke oppstart i Alta det året det er oppstart i Kirkenes.

 

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 250 medarbeidere. Instituttet tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i tillegg til noen videreutdanninger.  IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Senter for omsorgsforskning Nord

Nursing Traditions and History in Europe (MOOC)

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag:
[Loading...]

Siste nyheter

Bedre søvn uten medisiner

Hvordan kan man forbedre søvn og søvnhygiene hos psykisk syke og rusavhengige, uten... Les nyhetssaken

UiTs Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny leder av Norsk Sykepleierforbund

Førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen på UiT Norges arktiske universitet, Lill ... Les nyhetssaken

Hvem dine pårørende er, påvirker dine omsorgstjenester

Om din nærmeste pårørende har høyere utdanning, er kvinne, etnisk norsk... Les nyhetssaken