Institutt for helse- og omsorgsfag


English flag   

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger, og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har studieprogrammer knyttet til bachelor-, master- og videreutdanninger innen disse områdene. Vi bidrar også i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Instituttet har ca. 1800 studenter og ca. 260 medarbeidere som hovedsakelig er lokalisert i Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. Vi tilbyr heltids sykepleierutdanning på våre fire campus i Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik, i tillegg til desentralisert/deltids sykepleierutdanning ved våre studiesteder i Kirkenes, Alta, Kautokeino, Nordreisa, Tromsø, Finnsnes, Bardufoss og Harstad.

Senter for omsorgsforskning Nord

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag: