Institutt for helse- og omsorgsfag


   

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet, som tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger, og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har studieprogrammer knyttet til bachelor-, master- og videreutdanninger innen disse områdene. IHO bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Instituttet har ca. 2140 studenter og ca. 250 medarbeidere som hovedsakelig er lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik. IHO tilbyr sykepleierutdanning på 4 campus; Hammerfest, Harstad, Narvik og Tromsø, i tillegg til desentralisert/deltids sykepleierutdanning som er lokalisert på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa, Alta, Harstad, Kirkenes og Kautokeino.

Senter for omsorgsforskning Nord

Nursing Traditions and History in Europe (MOOC)

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag:


Arrangementer


Activity day Campus Narvik 22. April from 12 - 16

22. apr     12:00     Narvikfjellet / Narvik Mountain     Narvik    

Informal Miljøhumaniora / Environmental humanities meeting

27. apr     15:45     MH U11.339 Møterom     Tromsø