Institutt for helse- og omsorgsfag


English flag   

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet, som tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger, og skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere og paramedisinere og har studieprogrammer knyttet til bachelor-, master- og videreutdanninger innen disse områdene. IHO bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Instituttet har ca. 2140 studenter og ca. 250 medarbeidere som hovedsakelig er lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik. IHO tilbyr sykepleierutdanning på 4 campus; Hammerfest, Harstad, Narvik og Tromsø, i tillegg til desentralisert/deltids sykepleierutdanning som er lokalisert på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa, Alta, Harstad, Kirkenes og Kautokeino.

Senter for omsorgsforskning Nord

Nursing Traditions and History in Europe (MOOC)

International Health Care Students Hub (under utarbeidelse)

Ansatte ved Institutt for helse- og omsorgsfag:
[Loading...]


Arrangementer


Fremtidsdagen - for 10. klassinger i hele regionen

17. oktober     09:30     Foajeen     Harstad