Disse vant UiT-prisene 2022

På rektors sommerfest ble UiT-prisene delt ut til dyktige forskere og undervisere. Hver pris er på 100.000 kroner. 

vinnere av pris
Prisvinnerne ved UiT 2022 sammen med rektoratet. (Foran f. v.)Inger Greve Alsos, Betty Steinsvik, Helge Habbestad, Erik Knutsen, Rolf Anker Ims, Matthias Forwick, Håvar Brattli og Maarten Beerepoot. Alexander Utne ikke tilstede på bildet. Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.06.22 16:00 Oppdatert: 21.06.22 19:01
Helse og velferd Klima Naturvitenskap Pedagogikk

Formidlingsprisen

Årets formidlingspris går til professor Rolf Anker Ims ved Institutt for arktisk og marinbiologi.

Rolf Anker Ims
Rolf Anker Ims får UiTs formidlingspris 2022. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Rolf Anker Ims har utmerket seg med allmennrettet formidling av høy kvalitet over lang tid. Han formidler i et bredt spekter av kanaler og uttrykksformer: podkaster, sosiale media, læremidler, kronikker, foredrag, radio, innlegg for politikere og lokale interessegrupper samt at han bidrar til større internasjonale kunnskapsoversikter. Han stiller alltid opp og har et stort engasjement og evne til å nå mange ulike målgrupper med sin kunnskap.

Professor Ims bidrar til at UiT Norges arktiske universitet er sett både nasjonalt og internasjonalt som en sentral aktør og en formidler av klimaendringer i arktiske økosystem.

Les også: Klimaendring i Arktis - mer ekstremt enn forventet

Forsknings- og utviklingsprisen

Forsknings- og utviklingsprisen tildeles professor Inger Greve Alsos ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Inger Greve Alsos
Inger Greve Alsos får prisen for forskning- og utvikling. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Inger Greve Alsos får prisen for forskning av særlig høy kvalitet. Hennes vitenskapelige bidrag til økt kunnskap om biologien, historien, taksonomien og fytogeografi til arktiske planter har hatt stor betydning for blant annet bevaringsbiologien. Takket være kombinasjonen av genetiske og økologiske innfallsvinkler har hennes forskning bidratt til en betydelig forståelse av effekten endrede klima har på naturforhold.

Kjennskap til økologiske prosesser, biodiversitet og klima sammen med bruk av moderne metoder og innovative tilnærminger har gjort professor Alsos til en internasjonalt anerkjent forsker i plantesystematikk og biogeografi.

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen tildeles universitetslektorer Håvar Brattli og Alexander Utne ved Handelshøgskolen ved UiT.

Håvar Brattli og Alexander Utne har over flere år utmerket seg ved å bidra til å utvikle et kunnskapsbasert tilbud som har bidratt til å stimulere til innovasjon og entreprenørskap.

Håvar Brattli og Alexander Utne
Håvar Brattli og Alexander Utne får innovasjonsprisen. Foto: Handelshøgskolen ved UiT
Brattli og Utne har vært viktige pådrivere for UiTs satsning på innovasjon, studententreprenørskap og næringslivssamarbeid ved at de har tatt initiativ til og opprettet flere nye innovasjons- og entreprenørskapstilbud og strukturer ved UiT. De var med og opprettet «The Lab for Design Thinkers» (DT Lab), er prosjektledere for «Idegeneratoren ved UiT» og «UiTs Entreprenørskapsfond», har aktive roller i UiTs arbeid med Forskningsrådets FORNY STUD-ENT og har opprettet et emne som er åpent for alle UiT-studenter ved campus Tromsø, kalt «BED2054 Innovasjon i Praksis».

Brattli og Utne er UiTs ansikt utad i satsingen på innovasjon og entreprenørskap, og deres arbeid rettet mot studenter og næringsliv har stort potensial for verdiskaping og viser samfunnsansvar.

Likestillingsprisen

Likestillingsprisen tildeles Barnehagelærerutdanninga ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Barnehagelærerutdanninga, først ved Høgskolen i Tromsø, nå ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet, har siden midten av 90- tallet arbeidet aktivt med å rekruttere mannlige studenter til barnehagelærerutdanninga.

barnehagelærerutdanninga
Barnehagelærerutdanninga mottar likestillingsprisen. Her representert av Betty Steinsvik og Helge Habbestad. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Det er et mål å utdanne flere mannlige barnehagelærere da barn i sin oppvekst bør møte pedagoger av begge kjønn. Tradisjonelt har dette vært et kvinnedominert yrke, og fagmiljøet ved Barnehagelærerutdanninga har gjennom sitt arbeid ønsket å bidra til større likestilling og mangfold i barnehagen. Det langsiktige arbeidet har gitt gode resultater slik at UiT har et gjennomsnitt på 20-25 % mannlige studenter, mens landsgjennomsnittet ligger mellom 16-19 %.

Fagmiljøet ved Barnehagelærerutdanninga samarbeider tett med private og kommunale barnehager, gjennomfører besøk av mannlige studenter i skoler og andre miljø for rekruttering. Fagmiljøet har også samarbeidet med andre UH- miljøer da deres kompetanse og erfaringer tilknyttet rekruttering har vært etterspurt.

Pris til yngre forsker

Årets pris til yngre forsker tildeles forsker Erik Knutsen ved Institutt for medisinsk biologi.

Erik Knutsen
Erik Knutsen får prisen for yngre forskere. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Erik Knutsen (f.1984) jobber innen brystkreftforskning. Han forsvarte sin PhD i 2016 og har 26 publikasjoner hvorav 16 var selvstendige arbeider. Han er en ambisiøs og nytenkende forsker som gjennom sin PhD- og postdoc har vist selvstendighet og svært gode evner til samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Knutsen er sin unge alder til tross en internasjonalt anerkjent forsker og har tilbrakt et år ved verdens ledene kreftforskningssenter MD Anderson Cancer Center i Houston, USA etter invitasjon fra en av de ledene spesialister innen feltet professor Georg A. Calin. Knutsen har allerede innhentet eksterne forskningsmidler. Han er en aktiv underviser på bachelor, master og PhD-nivå, og han er veileder for flere studenter, bl.a. en PhD student.

Arbeidsmiljøprisen

Årets arbeidsmiljøpris tildeles instituttleder Matthias Forwick ved Institutt for geovitenskap.

Matthias Forwick
Matthias Forwick får arbeidsmiljøprisen. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Professor Matthias Forwick er instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Han utmerker seg ved sine lederegenskaper og ved sin systematiske og målrettede innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet ved enheten. Han har en gjennomgående tilnærming til tryggheten, sikkerheten og velferden til de ansatte han er ansvarlig for. Hans egenskaper som empati og medmenneskelighet har resultert i et blomstrende forsknings- og utdanningsmiljø ved instituttet. Et kjerneprinsipp i hans lederskap er tilgjengelighet.

Professor Forwick har også gjort en formidabel innsats for å prioritere ansattes velferd under covid-19-pandemien gjennom individuell oppfølgning av hver enkel. Han fremmer videre et godt sosialt miljø og likestilling blant ansatte.

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen 2022 tildeles førstelektor Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi.

Maarten Beerepoot
Maarten Beerepoot får utdanningsprisen 2022. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Maarten Beerepoot får prisen for hans ekstraordinære engasjement for og store innsats for å heve undervisningskvaliteten og skape et godt læringsmiljø. Han arbeider systematisk med å utvikle undervisning gjennom fokus på erfaringsutveksling og formidling, både innenfor og utenfor eget institutt. I tillegg til å ha hovedansvaret for emne KJE-1001, har Beerepoot bidratt til minst 10 emner som varierer fra grunnleggende emner i kjemi til PhD-emner som omfatter generiske ferdigheter, blant annet ved å introdusere gode og innovative/nyskapende læringsmetoder.

Beerepoot får alltid utmerkede tilbakemeldinger på studentevalueringer. Han er også en sterk pådriver for å øke motivasjon og engasjement hos andre undervisere på eget institutt, fakultet og på andre enheter.

Les om tidligere vinnere her: Prisar ved UiT | UiT

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.06.22 16:00 Oppdatert: 21.06.22 19:01
Helse og velferd Klima Naturvitenskap Pedagogikk
Vi anbefaler