Matthias-Forwick-web.jpg
Foto: Kai Mortensen
Matthias-Forwick-web.jpg
Institutt for geovitenskap matthias.forwick@uit.no +4777644453 48237268 Tromsø Naturfagbygg B213

Matthias Forwick


Instituttleder og professor

Stillingsbeskrivelse

Instituttlederen har ansvar for den samlede virksomheten ved instituttet. Sentrale oppgaver inkluderer:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar.
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon.
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og meget godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter.
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser.
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging.
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte.
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner
 • Være en del av dekanens utvidede ledergruppe

 


 • Julie Heggdal Velle, Maureen H. Walczak, Brendan T Reilly, Guillaume St-Onge, Joseph S. Stoner, Stewart J. Fallon m.fl.:
  High resolution inclination records from the Gulf of Alaska, IODP Expedition 341 Sites U1418 and U1419
  Geophysical Journal International 2022 ARKIV / DOI
 • Ingrid Leirvik Olsen, Jan Sverre Laberg, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum :
  Late Weichselian and Holocene behavior of the Greenland Ice Sheet in the Kejser Franz Josef Fjord system, NE Greenland
  Quaternary Science Reviews 2022 ARKIV / DOI
 • Andrew Lowther, Cecilie von Quillfeldt, Philipp Assmy, Laura de Steur, Sebastien Descamps, Dmitry V Divine m.fl.:
  A review of the scientific knowledge of the seascape off Dronning Maud Land, Antarctica
  Polar Biology 2022 ARKIV / DOI
 • Kwangchul Jang, Youngkyu Ahn, Young Jin Joe, Carmen Braun, Young Ji Joo, Jung-Hyun Kim m.fl.:
  Glacial and environmental changes in northern Svalbard over the last 16.3 ka inferred from neodymium isotopes
  Global and Planetary Change 2021 ARKIV / DOI
 • Lis Allaart, Juliane Müller, Anders Schomacker, Tom Arne Rydningen, Lena Håkansson, Sofia Elisabeth Kjellman m.fl.:
  Late Quaternary glacier and sea-ice history of northern Wijdefjorden, Svalbard
  Boreas 2020 ARKIV / DOI
 • Lis Allaart, Anders Schomacker, Nicolaj K. Larsen, Egon Nørmark, Tom Arne Rydningen, Wesley R. Farnsworth m.fl.:
  Glacial history of the Åsgardfonna Ice Cap, NE Spitsbergen, since the last glaciation
  Quaternary Science Reviews 2020 ARKIV / DOI
 • Ingrid Leirvik Olsen, Tom Arne Rydningen, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Katrine Husum :
  Last glacial ice sheet dynamics offshore NE Greenland - A case study from Store Koldewey Trough
  The Cryosphere 2020 ARKIV / DOI
 • Tom Arne Rydningen, Gert V. Høgseth, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Jan Sverre Laberg, Polina Safronova, Matthias Forwick :
  An Early Neogene—Early Quaternary Contourite Drift System on the SW Barents Sea Continental Margin, Norwegian Arctic
  Geochemistry Geophysics Geosystems 2020 ARKIV / DOI
 • Marc Zehnich, Robert F. Spielhagen, Henning A. Bauch, Matthias Forwick, Christian Hass, Tina Palme m.fl.:
  Environmental variability off NE Greenland (western Fram Strait) during the past 10,600 years
  The Holocene 2020 ARKIV / DOI
 • Jan E. Arndt, Robert D. Larter, Claus-Dieter Hillenbrand, Simon H. Sørli, Matthias Forwick, James A. Smith m.fl.:
  Past ice sheet-seabed interactions in the northeastern Weddell Sea embayment, Antarctica
  The Cryosphere 2020 ARKIV / DOI
 • Yulia Mun, Sabina Strmic Palinkas, Matthias Forwick, Juho Junttila, Kristine Bondo Pedersen, Beata Sternal m.fl.:
  Stability of Cu-sulfides in submarine tailing disposals: A case study from Repparfjorden, Northern Norway
  Minerals 2020 ARKIV / DOI
 • Kwangchul Jang, Germain Bayon, Yeongcheol Han, Young Ji Joo, Ji-Hoon Kim, Jong-Sik Ryu m.fl.:
  Neodymium isotope constraints on chemical weathering and past glacial activity in Svalbard
  Earth and Planetary Science Letters 2020 ARKIV / DOI
 • Wesley Randall Farnsworth, Lis Allaart, Ólafur Ingólfsson, Helena Alexanderson, Matthias Forwick, Riko Noormets m.fl.:
  Holocene glacial history of Svalbard: Status, perspectives and challenges
  Earth-Science Reviews 2020 ARKIV / DOI
 • Magdalena Łącka, Danuta Michalska, Joanna Pawłowska, Natalia Szymańska, Witold Szczuciński, Matthias Forwick m.fl.:
  Multiproxy paleoceanographic study from the western Barents Sea reveals dramatic Younger Dryas onset followed by oscillatory warming trend
  Scientific Reports 2020 ARKIV / DOI
 • Gabriel West, Darrell S Kaufman, Francesco Muschitiello, Matthias Forwick, Jens Matthiessen, Jutta Wollenburg m.fl.:
  Amino acid racemization in Quaternary foraminifera from the Yermak Plateau, Arctic Ocean
  Quaternary Geochronology 2019 ARKIV / DOI
 • Young Ji Joo, Matthias Forwick, Kwangkyu Park, Youngjin Joe, Yeong Ju Son, Seung-Il Nam :
  Holocene environmental changes in dicksonfjorden, west spitsbergen, svalbard
  Polar Research 2019 ARKIV / DOI
 • Magdalena Lacka, Min Cao, Antoni Rosell-Melé, Joanna Pawlowska, Małgorzata Kucharska, Matthias Forwick m.fl.:
  Postglacial paleoceanography of the western Barents Sea: Implications for alkenone-based sea surface temperatures and primary productivity
  Quaternary Science Reviews 2019 ARKIV / DOI
 • Matthias Forwick, Morten Hald, Anette Högström :
  75 år siden første i geologi-stilling til Tromsø
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Tom Arne Rydningen, Jan Sverre Laberg, Matthias Forwick, Amando P. E. Lasabuda, Katrine Husum :
  Sedimentary processes and paleoenvironment of the northern Barents Sea continental slope. Nordic Geological Winter Meeting
  2022
 • Matthias Forwick, Stefan Bünz :
  Virtuelt cruise med kronprinsen
  2022 FULLTEKST
 • Vårin Trælvik Eilertsen, Tom Arne Rydningen, Matthias Forwick, Monica Winsborrow, Jan Sverre Laberg :
  Depositional environments in the northern Barents Sea, from the last glacial to the present — preliminary results 
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Matthias Forwick :
  Sedimentary processes on the continental slope north of Kvitøya (northern Barents Sea) – preliminary results from regional bathymetry and sediment cores
  2021
 • Tom Arne Rydningen, Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Katrine Husum, Jan Sverre Laberg, Ulysses S Ninnemann :
  NW Barents Sea Ice Sheet dynamics during the last glaciation inferred from submarine landforms east of Spitsbergen
  2021
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Sönke Szidat m.fl.:
  Sedimentary processes and lithological records from the continental slope north of Kvitøya (northern Barents Sea)
  2021
 • Simon Pierre Lefevere, Ulysses S Ninnemann, Nil Irvali, Helga Flesche Kleiven, Matthias Forwick :
  Natural variability in the Atlantic Water inflow to the Arctic during the last deglaciation
  2021
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Matthias Forwick :
  Sedimentary processes on the continental slope north of Kvitøya (northern Barents Sea) – preliminary results from regional bathymetry and sediment cores
  2021
 • Tom Arne Rydningen, Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Katrine Husum, Jan Sverre Laberg, Ulysses S Ninnemann :
  NW Barents Sea Ice Sheet dynamics during the last glaciation inferred from submarine landforms east of Spitsbergen
  2021
 • Lis Allaart, Anders Schomacker, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Wesley R. Farnsworth, Michael J. Retelle m.fl.:
  Holocene environmental history of lake Femmilsjøen, northern Svalbard
  2020
 • Matthias Forwick, Seung-Il Nam, Bjørn Runar Olsen, Truls Holm, Fabio Sarti :
  Cruise Report. Marine-Geoscientific Cruise To South Spitsbergen
  2020
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Matthias Forwick :
  Depositional processes on the Kvitøya continental slope to reconstruct the dynamics of the northern Barents Sea Ice Sheet
  2020
 • Kevin Michael Zoller, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Matthias Forwick, Katrine Husum :
  Last Glacial Maximum – Holocene palaeoenvironment in Bessel Fjord and southwestern Dove Bugt, Northeast Greenland
  2020
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Matthias Forwick :
  Dynamics of the northern Barents Sea Ice Sheet during the last glacial – interglacial cycle: preliminary results
  2020
 • Tom Arne Rydningen, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Jan Sverre Laberg, Christine Tømmervik Kollsgård, Stine Bjordal Olsen, Matthias Forwick m.fl.:
  New results on the dynamics of the NW part of the Svalbard Ice Sheet during the deglaciation of the Woodfjorden Trough 
 • Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Jan Sverre Laberg, Monica Winsborrow :
  Palaeo-environments in the Kvitøya Trough and the Unnamed Trough based on lithological an geochemical analyses
  2020
 • Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Jan Sverre Laberg, Monica Winsborrow :
  Depositional palaeo environments in the NW Barents Sea from the last glacial to the present
  2020
 • Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen :
  Palaeo-environments in the Kvitøya Trough and the Unnamed Trough based on lithological an geochemical analyses
  2020
 • Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Monica Winsborrow :
  Depositional palaeo environments in the NW Barents Sea from the last glacial to the present
  2020
 • Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Jan Sverre Laberg :
  Palaeo environments in the northern Barents Sea from the last glacial to the present based on lithological and geochemical analyses
  2020
 • Vårin Trælvik Eilertsen, Tom Arne Rydningen, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Monica Winsborrow :
  Palaeo environments in the northern Barents Sea from the last glacial to the present based on lithological and geochemical analyses
  2020
 • Christine Tømmervik Kollsgård, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, Matthias Forwick :
  Dynamics of the northern Barents Sea Ice Sheet during the last glacial – interglacial cycle
  2020
 • Carmen Braun, Christian Hass, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Robert Spielhagen, Rüdiger Stein :
  Lithostratigraphic studies for palaeoenvironment and paleoceanographic reconstruction in the western Fram Strait – preliminary results
  2020
 • Carmen Braun, Christian Hass, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Robert Spielhagen, Rüdiger Stein :
  Sedimentary processes and Paleoceanography in the Western Fram Strait - Preliminary Results
  2020
 • Sigrun Kvendbø Hegstad, Juha Matti Ahokas, Matthias Forwick, Sten-Andreas Grundvåg :
  Geochemical correlation of Triassic strata in the Barents Sea – testing of a non-destructive method
  2019
 • Lis Allaart, Anders Schomacker, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Wesley Randall Farnsworth, Juliane Müller m.fl.:
  Wijdefjorden and Femmilsjøen – an integrated fjord-lake study in northern Spitsbergen
  2019
 • Ingrid Leirvik Olsen, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Katrine Husum :
  Glacigenic landforms and sediments in Store Koldewey Trough, NE Greenland – preliminary results.
  2019
 • Ingrid Leirvik Olsen, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg :
  Holocene mass movements in Moskusoksefjord and Nordfjord, NE Greenland.
  2019
 • Tom Arne Rydningen, Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Katrine Husum, Amando Putra Ersaid Lasabuda, J S Laberg m.fl.:
  The deglaciation of the NW Barents Sea - new insights from swath-bathymetry and sub-bottom profiler data from east of the Svalbard archipelago
  2019
 • Lis Allaart, Anders Schomacker, Matthias Forwick, Tom Arne Rydningen, Wesley Randall Farnsworth, Juliane Müller m.fl.:
  Wijdefjorden and Femmilsjøen - a fjord-lake study in northern Spitsbergen
  2019
 • Vårin Trælvik Eilertsen, Matthias Forwick, Jan Sverre Laberg, Tom Arne Rydningen, Monica Winsborrow :
  Palaeo-environments in the northern Barents Sea, from the last glacial to the present – preliminary results
  2019
 • Sigrun Kvendbø Hegstad, Sten-Andreas Grundvåg, Matthias Forwick, Juha Matti Ahokas :
  Geochemical correlation of Triassic strata in the Barents Sea – testing of a non-destructive method
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsarbeidet mitt fokuserer primært på undersøkelser av sedimentasjonsprosesser og paleomiljø på glasierte kontinentalmarginer, basert på analyser av akustisk materiale og sedimentkjerner fra høye breddegrader, bl.a. fra fjorder på Svalbard, Nordøst-Grønland og Nord-Norge; kontinentalskråninger og dyphavet utenfor Nord-Norge, Vest-Spitsbergen, Polhavet, Alaskagulfen og Antarktis; samt fra Barentshavet. Arbeidet inkluderer bl.a. rekonstruksjon av aktiviteten av innlandsiser og isbreer i fortiden (fremrykk og tilbaketrekning av brefronter i havet; transport av materiale med isfjell og sjøis; rekonstruksjon av breaktivitet på land), undersøkelser av sedimentasjonsprosesser i isbreproximale og -distale miljø, skråningsstabilitet i fjorder og på kontinentalskråningen, samt undersøkelser av dyphavsturbiditter.

  Undervisning

  Min undervisningserfaring inkluderer forelesninger, såvel som ledelse av teoretiske og praktiske øvelser, samt marin-geologisk feltarbeid fra introduksjonskurs til kurs for PhD studenter og postdoktorer. Jeg har undervist ved Institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet; Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og GEOTOP - Université du Québec à Montréal, Québec, Canada (GEOTOP). Jeg har innehatt roller som kursansvarlig, gjesteforeleser og kursassistent.
  Naturfagbygg B213