Tar UiTs språkteknologi med i FN-arbeid

– Bidragene fra kompetansemiljøene ved UiT er sentrale for utviklingen av det samiske samfunnet, sier medlem av sametingsrådet, Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mann skjenker kaffe til to personer
Rektor Dag Rune Olsen skjenker kaffe til sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og seniorrådgiver Heidi Salmi under fredagens dialogmøte ved UiT. Foto: Stina Gulbrandsen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.05.22 14:15 Oppdatert: 09.05.22 17:04
Om UiT Teknologi

Fredag besøkte han UiT og møtte blant annet språkteknologimiljøet ved universitetet. Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi og Divvun, som i sin tid ble opprettet av Sametinget, har i mange år stått sentralt i arbeidet med å gjøre samiske språk mer tilgjengelig.

Les også: Det startet med en forsinket flyavgang ...

Arbeidet de gjør høster da også anerkjennelse fra Mikkelsen, som blant annet har språk, utdanning og forskning som politiske ansvarsområder i Sametingsrådet.

En sentral ressurs

– Årene 2022–2032 er FNs internasjonale tiår for urfolksspråk. I den forbindelse skal Sametinget utarbeide en strategi for samisk språkteknologi. Her vil Senter for samisk språkteknologi ved UiT være en sentral ressurs, både med sine språkverktøy og sine internasjonale erfaringer. Jeg ser fram til å ta UiT inn i vårt arbeid i FN og UNESCO, sier Mikkelsen.

Mikkelsen påpeker at UiT også har andre sentre som utfører viktige oppgaver i det samiske samfunnet, som Senter for samiske studier og Senter for samisk helseforskning:

– Det er viktig å utvikle de samiske miljøene og sentrene ved UiT, og jeg er glad for at Sametinget og rektoratet ved UiT har et omforent syn på dette, sier han.

Ny Sametingsmelding om forskning og høyere utdanning på trappene

Fredagens besøk ved UiT ble da også innledet med dialogmøte med rektor Dag Rune Olsen. I tillegg til Giellatekno og Divvun-gruppa, møtte Mikkelsen også HSL-fakultet om lærerutdanning og skolesamarbeid samt Senter for samiske studier. Statssekretær Nancy Porsanger Anti, kommunal og distriktsdepartementet, deltok også i disse møtene.

Sametinget skal etter planen legge frem en ny Sametingsmelding om forskning og høyere utdanning i 2022. I meldingen vil blant annet kompetansebehovet og rekrutteringsutfordringene i det samiske samfunnet bli drøftet.

Les også: Pippi Langstrømpe på kildinsamisk med UiTs hjelp

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.05.22 14:15 Oppdatert: 09.05.22 17:04
Om UiT Teknologi
Vi anbefaler