Foto: Jonatan Ottesen

Senter for samiske studier


       

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Árdnaprisen

Økonomisk støtte

Bloggen vår på forskning.no

Meld deg på nyhetsbrev

 
Árdna – universitetets samiske kulturhus
Senter for samiske studier ved UiT er ansvarlig for Árdna – universitetets samiske kulturhus. Navnet betyr et sted med en skatt eller noe som er verdifullt. Les mer om Árdna i denne brosjyren.

Árdna kan lånes til arrangementer i UiT-regi på hverdager, se intranett for mer informasjon.

Joho Niillas' seminarrekke 2020
Sesam arrangerer en seminarrekke til minne om Joho Niillas, eller Nils Jernsletten, som var UiTs første samiske professor. Seminarene er på samisk.
Les mer om seminarrekken her.

Ansatte ved Senter for samiske studier:
[Loading...]

Siste nyheter

– Det samiske har blitt mye mer synlig

Samisk nasjonaldag blir markert på stadig flere steder, noe UiT-forsker Kajsa Kemi Gjerpe m... Les nyhetssaken

Entangling Knowledge Systems: Indigenous knowledge, technology and industry

Alongside the Arctic Frontiers conference in Tromsø, leading member of the TriArc project ... Les nyhetssaken

Samisk språkteknologi kan berge tusenvis av språk

90 prosent av verdens 7000 språk kan ikke brukes på mobiltelefoner, datamaskiner og i... Les nyhetssaken