Foto: Jonatan Ottesen

Senter for samiske studier


       

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Árdnaprisen

Økonomisk støtte

Bloggen vår på forskning.no

Meld deg på nyhetsbrev

 
Árdna – universitetets samiske kulturhus
Senter for samiske studier ved UiT er ansvarlig for Árdna – universitetets samiske kulturhus. Navnet betyr et sted med en skatt eller noe som er verdifullt. Les mer om Árdna i denne brosjyren.

Árdna kan lånes til arrangementer i UiT-regi på hverdager, se intranett for mer informasjon.

Joho Niillas' seminarrekke 2020
Sesam arrangerer en seminarrekke til minne om Joho Niillas, eller Nils Jernsletten, som var UiTs første samiske professor. Seminarene er på samisk.
Les mer om seminarrekken her.

Ansatte ved Senter for samiske studier:
[Loading...]

Siste nyheter

Siljas masteroppgave avslørte uklarheter i reindriftsloven

– Når man tolker samisk rett, er det nødvendig også å ta hens... Les nyhetssaken

Fokus på vold i samiske samfunn

Taushet rundt vold i samiske miljøer er viet et eget kapittel i en ny antologi, der banebr... Les nyhetssaken

Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier

Professor Torjer Andreas Olsen er tilsatt som leder ved Senter for samiske studier. Han fungerer ... Les nyhetssaken


Arrangementer


UiT Interdisciplinary Human Rights Research Network - Interest meeting

28. okt     15:15     Scandic Grand, Tromsø sentrum     Tromsø    

AVLYST : Seeds of Change: Developing a New Museology through Indigenous Perspectives

2. nov     10:15     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø