Ekspertliste: 75-årsjubileum FN

Til journalister: UiT har flere forskere som kan svare på spørsmål rundt FNs 75-årsjubileum, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 21.10.20 15:36 Oppdatert: 19.11.20 10:41

ulike flagg som blir holdt av mange personer
24.oktober feirer FN 75-års jubileum. Foto: Rawpixel

24. oktober er det FN-dagen og i år markerer FN 75-årsjubileum. UiT har flere samfunnsforskere som er eksperter på menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid, og kan svare på og fortelle om ulike aspekter rundt FN. Vi har også en jus-eksperter som kan svare på spørsmål om menneskerettigheter, folkerett, og barnekonvensjonen. 

Ta gjerne kontakt med forskerne direkte. 

Rasmus Gjedssø Bertelsen:

Internasjonal politikk og samarbeid. Har vært postdoktor ved United Nations University-Institute of Advanced Studies i Yokohama. Har også vært UNU-observatør ved COP-15 klimakonferanse i København. Tilrettela UiTs deltakelse på COP21 i Paris, og var observatør på samme konferanse.
rasmus.bertelsen@uit.notelefon 913 18 623
Professor, Institutt for samfunnsvitenskap

Tone Bleie

FNs Kvinnekonvensjon; FNs traktater på minoritets og urfolksrettigheter; FNs fredsbyggende historie inkl. tilbakeføring av soldater til sivilsamfunnet.  Operativ FN bakgrunn fra FNs regionale kommisjon for Asia og Stillehavet (UNescap) som sjef for kommisjonens arbeid rundt FNs Kvinnekonvensjon i kommisjonens 62 medlemsland og medforfatter til regionale rapporter på bærekraftmålene.  Samarbeid med FN organisasjoner som nestleder i Redd Barna Sør Asia.  Tidligere seniorrådgiver på DDR (avvæpning, demobilisering og reintegrering av krigere) for FN org. på  fredsbygging og DDR feltet.  Underviser ved UiT i temaet globalisering og interstatlig samarbeid med fokus på FNs bærekraftsmål.
tone.bleie@uit.notelefon 934 84 855
Professor, Institutt for samfunnsvitenskap

Tor Christian Dahl-Eriksen

Prinsippet Responsibility to Protect (R2P), beskytte enhver befolkning mot forbrytelser av massivt omfang, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og etnisk rensing.
tor.dahl-eriksen@uit.no
telefon 952 37 701
Førstelektor, Institutt for samfunnsvitenskap

Marcela Douglas

Menneskerettighetenes historie, hva er menneskerettigheter.
marcela.douglas@uit.notelefon 776 46 471
Instituttleder, Senter for fredsstudier

Jennifer Hays

Internasjonale menneskerettighetsstandarder – spesielt urbefolkningsrettigheter – og hvordan de kan implementeres effektivt for de aller mest marginaliserte befolkningsgruppene, på globale, nasjonale og lokale nivåer. Har jobbet med jakt- og samlebefolkningsgrupper i det sørlige Afrika siden 1998.
jennifer.hays@uit.no, telefon 406 07 222
Professor, Institutt for samfunnsvitenskap

Gunhild Hoogensen Gjørv

Sivile og militære konflikter, trusler og krig, menneskelig sikkerhet, og internasjonale metoder.
gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no
telefon 948 42 610 
Professor, Senter for fredsstudier

Marc Lanteigne

FNs fredsbevarende operasjoner og relatert politikk.
marc.lanteigne@uit.no
telefon 413 80 923
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap

Mona Martnes

FNs barnekonvensjon og andre rettigheter av betydning for barn. 
mona.martnes@uit.notelefon 482 67 366
Postdoktor, Det juridiske fakultet

Christine Smith-Simonsen

Som historiker kan jeg si noe om de store linjene i etableringen og virkeområdene, om Norges første kommisjonsoppdrag i FN regi, fredsbevarende operasjoner, prinsippet Responsibility to Protect (R2P), og SDG nr. 16 (Peace Justice and Strong institutions).
christine.smith-simonsen@uit.no, telefon 990 46 631
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap

Stig Harald Solheim

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. 
stig.solheim@uit.no
telefon 922 47 060
Professor, Det juridiske fakultet

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 21.10.20 15:36 Oppdatert: 19.11.20 10:41
Vi anbefaler