HSL-ISS-Tor-Christian-Dahl-Eriksen-512x640-.jpg
Foto: Torje Jenssen
HSL-ISS-Tor-Christian-Dahl-Eriksen-512x640-.jpg
Institutt for samfunnsvitenskap tor.dahl-eriksen@uit.no 77646547 95237701 Tromsø SVHUM D 2010

Tor Christian Dahl-Eriksen


Førstelektor, statsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor i statsvitenskap, faglig ståsted med hovedtyngde innenfor fagdisiplinen internasjonal politikk (IP) / internasjonale relasjoner (IR), men også tilknyttet fagdisiplinen organisasjon og ledelse. Foruten undervisning på ordinære studier, særlig ansvar for masterprogammet KOSIFF (Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse) utviklet for Forsvaret / Hærens Styrker, og KLOK-studiet (Kommunal ledelse, organisering og kompetanseutvikling), et EVU-tilbud utviklet for kommunale ledere, nestledere og tillitsvalgte.


 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Responsibility to Protect and Rising Asian Powers. Millennial Asia 2021. ISSN 0976-3996.s 1 - 18.s doi: 10.1177/0976399621989464.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P i Sikkerhetsrådets klype - nødvendig, men problematisk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019; Volum 35 (2). ISSN 0801-1745.s 77 - 91.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-02.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the UN Security Council: an "unreliable alliance". International Journal on World Peace 2019; Volum xxxvi (1). ISSN 0742-3640.s 33 - 60.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. International Anarchy, Cooperation , and Joint Action - A discussion on R2P framed by selected theoretical perspectives on international relations. The Fletcher Forum of World Affairs 2017; Volum 41 (2). ISSN 1046-1868.s 45 - 59.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the "thin Cosmopolitan" imagination. (fulltekst) The Fletcher Forum of World Affairs 2016; Volum 40 (2). ISSN 1046-1868.s 123 - 137.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the 'thin cosmopolitan' imagination. 2015 ISBN 978-961-6447-49-2.s 123 - 142.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2008; Volum 26 (1). ISSN 1503-6480.s 64 - 77.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter. Mennesker og Rettigheter 1997 (1). ISSN 0800-0735.s 56 - 69.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P in a multipolar more Asia-dominated world. Asian Dynamics Initiative (ADI) 2019-06-18 - 2019-09-19 2019.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the alliance with the UN Security Council. Alternatives to Military Intervention under R2P 2018-09-21 - 2018-09-21 2018.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P - discussed from a cosmopolitan perspective. R2P in theory and praxis 2015-04-23 - 2015-04-24 2015.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. John Kristen Skogan (red.):Hva nå USA og Europa?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (1). ISSN 0040-716X.s 138 - 145.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Global politikk - Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004; Volum 20 (1). ISSN 0801-1745.s 73 - 78.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Normer og makt - Innføring i internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002; Volum 18 (1). ISSN 0801-1745.s 78 - 84.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena. 1997 ISBN 82-7541-138-6.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk. 1996 ISBN 82-7541-112-2.
 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Transnasjonale regioner - Nasjonalstat og Demokrati, "En vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen". 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1995: Hovedfagsoppgave i statsvitenskap med tittelen "Transnasjonale regioner, nasjonalstat og demokrati - en vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen.

  1996: Høgskolen i Finnmarks rapportserie (HiF-rapport nr.5/96) med tittelen "Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk".

  1997: Høgskolen i Finnmarks rapportserie (HiF-rapport nr.6/97) med tittelen "Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena".

  1997: Artikkel i tidsskriftet Mennesker og Rettigheter nr.1/97 med tittelen "Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter".

  2002: Bokanmeldelse av Hovi & Malnes (red.)(2001): "Normer og Makt", Abstrakt Forlag, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr.1/02.

  2004: Bokanmeldelse av Neumann (red.)(2002): "Global Politikk", Cappelen Forlag, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr.1/04.

  2007: Bokanmeldelse av Skogan (red.)(2005): "Hva nå USA og Europa?", i Tidsskrift for Samfunnsforskning nr.1/07.

  2007: Artikkel i tidsskriftet Human Security Journal no. 5/07 (Sciences Po, Paris) med tittelen "Human Security: A New Concept which Adds new Dimensions to Human Rights Discussions".

  2008: Artikkel i tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter nr.1/08 med tittelen "Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter". 


  Forskningsinteresser

  IP / IR-teori, menneskerettigheter, statssuverenitet, internasjonal fred og sikkerhet samt utvidede perspektiver på sikkerhet.


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 2010

  Klikk for større kart