Bilde av Dahl-Eriksen, Tor Christian
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Dahl-Eriksen, Tor Christian
Institutt for samfunnsvitenskap tor.dahl-eriksen@uit.no +4777646547 95237701 Her finner du meg

Tor Christian Dahl-Eriksen


Førstelektor, statsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor i statsvitenskap, faglig ståsted med hovedtyngde innenfor fagdisiplinen internasjonal politikk (IP) / internasjonale relasjoner (IR), men også tilknyttet fagdisiplinen organisasjon og ledelse. Foruten undervisning på ordinære studier, særlig ansvar for masterprogammet KOSIFF (Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse) utviklet for Forsvaret / Hærens Styrker, og KLOK-studiet (Kommunal ledelse, organisering og kompetanseutvikling), et EVU-tilbud utviklet for kommunale ledere, nestledere og tillitsvalgte.


 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  The UN Security Council: legitimacy and organized hypocrisy
  Studia Politica Slovaca 2023 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Sovereignty as responsibility, with references to the framework of R2P
  Penn State Journal of Law & International Affairs 2023
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Responsibility to Protect and Rising Asian Powers
  Millennial Asia 2021 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P i Sikkerhetsrådets klype - nødvendig, men problematisk
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the UN Security Council: an "unreliable alliance"
  International Journal on World Peace 2019
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  International Anarchy, Cooperation , and Joint Action - A discussion on R2P framed by selected theoretical perspectives on international relations
  The Fletcher Forum of World Affairs 2017
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the "thin Cosmopolitan" imagination
  The Fletcher Forum of World Affairs 2016 FULLTEKST
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the 'thin cosmopolitan' imagination
  2015
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter
  Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2008
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter
  Mennesker og Rettigheter 1997
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P in a multipolar more Asia-dominated world
  2019
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the alliance with the UN Security Council
  2018
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P - discussed from a cosmopolitan perspective
  2015
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  John Kristen Skogan (red.):Hva nå USA og Europa?
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2007
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Global politikk - Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Normer og makt - Innføring i internasjonal politikk
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena
  1997
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk
  1996
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Transnasjonale regioner - Nasjonalstat og Demokrati, "En vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen"
  UiT Norges arktiske universitet 1995

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1995: Hovedfagsoppgave i statsvitenskap med tittelen "Transnasjonale regioner, nasjonalstat og demokrati - en vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen.

  1996: Høgskolen i Finnmarks rapportserie (HiF-rapport nr.5/96) med tittelen "Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk".

  1997: Høgskolen i Finnmarks rapportserie (HiF-rapport nr.6/97) med tittelen "Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena".

  1997: Artikkel i tidsskriftet Mennesker og Rettigheter nr.1/97 med tittelen "Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter".

  2002: Bokanmeldelse av Hovi & Malnes (red.)(2001): "Normer og Makt", Abstrakt Forlag, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr.1/02.

  2004: Bokanmeldelse av Neumann (red.)(2002): "Global Politikk", Cappelen Forlag, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr.1/04.

  2007: Bokanmeldelse av Skogan (red.)(2005): "Hva nå USA og Europa?", i Tidsskrift for Samfunnsforskning nr.1/07.

  2007: Artikkel i tidsskriftet Human Security Journal no. 5/07 (Sciences Po, Paris) med tittelen "Human Security: A New Concept which Adds new Dimensions to Human Rights Discussions".

  2008: Artikkel i tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter nr.1/08 med tittelen "Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter". 


  Forskningsinteresser

  IP / IR-teori, menneskerettigheter, statssuverenitet, internasjonal fred og sikkerhet samt utvidede perspektiver på sikkerhet.


  Medlem i forskningsgruppe