Stig Harald Solheim

Professor Det juridiske fakultet
Flag icon Flag icon

Statsrett, menneskerettigheter og folkerett. Spesiell interesse for alle spørsmål knyttet til eiendoms- og investeringsvern. Se for øvrig publikasjoner.

Statsrett, spesialfag menneskerettigheter og panterett.

Professor

 • Solheim, Stig H.. Rettsanvendelsesprosessen på EMK-rettens område. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354.s 360 - 386.

 • Solheim, Stig H.. Beskyttelse av fremtidige inntekter. Lov og Rett 2019; Volum 58 (3). ISSN 0024-6980.s 171 - 194.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-03-04.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 323 - 344.

 • Solheim, Stig H.. Fra bot til bedring - Høyesteretts behandling av EMK P1-1. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.s 387 - 418.

 • Solheim, Stig H.. Domstolskontroll med lover på det økonomiske området - lovgivers vurdering av lovens grunnlovsmessighet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014; Volum 127 (1/2014). ISSN 0040-7143.s 1 - 48.

 • Solheim, Stig H.. EMDs avgjørelse i tomtefestesaken: revolusjonerende eller justerende?. Lov og Rett 2013; Volum 52 (4). ISSN 0024-6980.s 295 - 310.

 • Solheim, Stig H.. Nytt fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Tidsskrift for eiendomsrett 2008 (1). ISSN 1504-3495.s 110 - 125.

 • Solheim, Stig H.. Angrep på den private eiendomsrett - En kommentar til Bjørn Stordrange. Lov og Rett 2006 (10). ISSN 0024-6980.

 • Solheim, Stig H.. Konsesjonsbetinget eiendomsavståelse og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Tidsskrift for eiendomsrett 2006 (1). ISSN 1504-3495.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning - behov for ytterligere standardisering?. Kritisk juss 2006; Volum 32 (2). ISSN 0804-7375.s 128 - 137.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsrettsbegrepet. Tidsskrift for eiendomsrett 2006 (2). ISSN 1504-3495.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning. Jussens venner 2005; Volum 40 (5-6). ISSN 0022-6971.s 315 - 340.

 • Solheim, Stig H.; Brøndbo, Kristoffer Dons. Innendørs arealsvikt. Lov og Rett 2005 (Årg. 44, nr 7/8). ISSN 0024-6980.s 473 - 491.

 • Solheim, Stig H.; Brøndbo, Kristoffer Dons. Arealsvikt etter avhendingsloven § 3-8. 2004.s 27 - 43.

 • Solheim, Stig H.. Utmåling av menerstatning - med særlig fokus på betydningen av individuelle forhold. Skriftserie 2003 (55). ISSN 0801-6259.s 1 - 59.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-34365-1.

 • Solheim, Stig Harald. Jus, politikk og media. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Demonstrasjoner i koronatider. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Klimasøksmålet utfordrer folkestyret og maktfordelingen. Pan. Harvest Publishing 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Grunnloven og klimasøksmålet. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Unge forskere bør ikke være redd for å kritisere eller bli kritisert. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Professorer har et særlig ansvar for å klargjøre om ytringen er av faglig eller privat karakter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 og norsk formuerett: med linjer til Gassled-saken. Privatrettssymposiet Oslo 2019 2019-01-10 - 2019-01-11 2019.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagkritisk rekke. Tromsø 2018.. JSU Fagkritisk rekke. 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Solheim, Stig H.. Konstitusjonelt eiendoms- og inveseringsvern i Norge.. Komparativt seminar. 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Solheim, Stig H.. ÅSA ELMEROT, Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation, Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2017. 298 s.. Svensk Juristtidning 2018 (8). ISSN 0039-6591.

 • Solheim, Stig H.. "Legitimerer press på prinsipper." Innlegg DN 27.09.18. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Feil og farlig om menneskerettighetsdom DN, Innlegg debatt. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsvern og EMK P1-1. Plan- og bygningsrettskonferanse 2018-04-03 - 2018-04-04 2018.

 • Solheim, Stig H.. Grunnlovstolkning - nyere utviklingstrekk. Nordisk statsrettskonferanse 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 i norske domstoler.. Forskergruppe/seminar 2018-06-08 - 2018-06-08 2018.

 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.

 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (data) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Solheim, Stig Harald. Jus, politikk og media. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Demonstrasjoner i koronatider. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Klimasøksmålet utfordrer folkestyret og maktfordelingen. Pan. Harvest Publishing 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Grunnloven og klimasøksmålet. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Unge forskere bør ikke være redd for å kritisere eller bli kritisert. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig Harald. Professorer har et særlig ansvar for å klargjøre om ytringen er av faglig eller privat karakter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 og norsk formuerett: med linjer til Gassled-saken. Privatrettssymposiet Oslo 2019 2019-01-10 - 2019-01-11 2019.

 • Solheim, Stig H.. Internasjonale menneskerettigheters gjennomslagskraft i norske domstoler. Fagkritisk rekke. Tromsø 2018.. JSU Fagkritisk rekke. 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Solheim, Stig H.. Konstitusjonelt eiendoms- og inveseringsvern i Norge.. Komparativt seminar. 2018-10-18 - 2018-10-18 2018.

 • Solheim, Stig H.. ÅSA ELMEROT, Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation, Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2017. 298 s.. Svensk Juristtidning 2018 (8). ISSN 0039-6591.

 • Solheim, Stig H.. "Legitimerer press på prinsipper." Innlegg DN 27.09.18. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Feil og farlig om menneskerettighetsdom DN, Innlegg debatt. 2018.

 • Solheim, Stig H.. Eiendomsvern og EMK P1-1. Plan- og bygningsrettskonferanse 2018-04-03 - 2018-04-04 2018.

 • Solheim, Stig H.. Grunnlovstolkning - nyere utviklingstrekk. Nordisk statsrettskonferanse 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Solheim, Stig H.. EMK P1-1 i norske domstoler.. Forskergruppe/seminar 2018-06-08 - 2018-06-08 2018.

 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.

 • Frostad, Magne; Solheim, Stig H.. Kongeriket Norges Grundlov. (data) Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Se Cristin

  Medlem i forskergruppe

  [Loading...]