bilde-m.jpg
bilde-m.jpg
Senter for fredsstudier (CPS) marcela.douglas@uit.no 77646471 TROM NLYST

Douglas Aranibar, Marcela


Senterleder


 • Douglas, Marcela; Kane, Aina Aune. NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 241 - 261.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s doi: https://doi.org/10.33673/OOA20211/10.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Risholm, Ragnhild; Øktedalen, Tuva; Jakobsen, Reidar; Neumer, Simon Peter. Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol. Trials 2021; Volum 22 (1). ISSN 1745-6215.s doi: 10.1186/s13063-021-05766-9.
 • Douglas, Marcela. Smerte på flukt - fortelling fra en tysk menighet i Chile etter krigen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3.s 166 - 180.
 • Douglas, Marcela; Saus, Merete. Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services. Child Care in Practice 2019. ISSN 1357-5279.s doi: 10.1080/13575279.2019.1612732.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Douglas, Marcela. Barnevernets fagkunnskap i møte med familieråd. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 155 - 177.
 • Douglas, Marcela. Fortellinger om vold og overgrep fra et tysk samfunn i Chile: Etnografi og narrativ forskning. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Gammelsæther, Siri; Frostad-Solberg, Lise; Risholm, Ragnhild; Follestad, Ingvild Barbara; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM. Webinar 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Douglas, Marcela; Wara, Tatiana; Jensen, Tove Beate. Film og menneskerettigheter. HSL- Forskernatt på Verdensteatret: Fred, konflikt og film 2021-09-24 - 2021-09-24 2021.
 • Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Frostad-Solberg, Lise. Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune. Webinar 2021-03-15 - 2021-03-15 2021.
 • Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Øktedalen, Tuva; Gammelsæter, Siri; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Brunborg, Bjørn; Ramstad, Tine; Risholm, Raghild; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua. Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier. Fontene 2021. ISSN 0805-5432.
 • Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry. RE approaches and strategies in Northern Europe. (data) 2020 ISBN 87-7684-526-5.s 10 - 27.
 • Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry. Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe. 2020 ISBN 87-7684-526-5.s 8 - 9.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR 2020-10-08 - 2020-10-09 2020.
 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua. Experience with Parent Programs. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury 2020-02-04 - 2020-02-07 2020.
 • Sørly, Rita; Douglas, Marcela; Hoogensen Gjørv, Gunhild. Justice and qualitative inquiry. European Conference of Qualitative Inquiry 2020-02-05 - 2020-02-07 2020.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita. Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar 2019-05-21 - 2019.
 • Saus, Merete; Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ). Fagmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.
 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.
 • Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune. Foredrag 2019-11-07 - 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.. Seminar 2019-08-26 - 2019-08-26 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo. Foredrag 2019-12-06 - 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter. Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study. Innafor 2019-10-08 - 2019-10-10 2019.
 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Overview of the PIRM Project. Meeting of the Policy and Prevention Team 2019-10-16 - 2019-10-16 2019.
 • Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network 2019-11-20 - 2019-11-21 2019.
 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.
 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete. Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. 2019.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Douglas, Marcela. Fortellinger fra NAV veiledere i møte med utsatte grupper i overgangsfaser; ungdom og flyktninger. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. (fulltekst) 2018.
 • Douglas, Marcela; Igland, Oddny. Forebyggende gruppetilbud for barn og unge – EXIT «Expressive arts in transition» i nord. Erfaringer fra implementering. Internundervisning BUPA (barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling) 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
 • Douglas, Marcela. Forebyggende gruppetilbud EXIT. Fagdag for kommunalt ansatte i Vesterålen og Lødingen 2018-04-19 - 2018-04-19 2018.
 • Douglas, Marcela. Forskning på implementering og opplæring EXIT i Nord-Norge. Konferanse 2017-11-15 - 2017-11-15 2017.
 • Douglas, Marcela. Barnemishandling, seksuelle overgrep og tortur var hverdagskost i «skrekkens koloni». 2017.
 • Douglas, Marcela. Nordmændene kæmper mod terrorens plads i historien. 2017.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Douglas, Marcela. Workshop: Kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern. Antropologisk årskonferanse 2016 2016-05-08 - 2016-05-08 2016.
 • Douglas, Marcela; Brøndbo, Stig. Viktig med nasjonalt minnesmerke. 2016.
 • Douglas, Marcela. “From a site of Torture, to a site of Tourism? Collective Memory and Memorial Site, Villa Baviera a German community in Chile”. Seminar: Violence, Memory and Collective Trauma in Latin America 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.
 • Douglas, Marcela. Praksisutforming i flerkulturelt barnevern. Forskningsseminar sosialantropologi 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.
 • Douglas, Marcela. Antropologien i møte med globale kriser: Kunnskapsutvikling for et kultursensitivt barnevern. Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2016 2016-05-06 - 2016-05-08 2016.
 • Douglas, Marcela; Saus, Merete. Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte. Barn og unge kongressen 2016 2016-05-31 - 2016-05-31 2016.
 • Douglas, Marcela. Innledning til dokumentaren "German Souls - Life after Colonia Dignidad", Verdensteatret Kino. 2015.
 • Douglas, Marcela. Filmstjernen fikk bergenshjelp. 2015.
 • Douglas, Marcela. Presentasjon forskningstorget "Mat og kultur" Forskningsdagene 2015. Forskningstorg 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.
 • Douglas, Marcela. Frå utopisk draum til terror og tragedie. 2014.
 • Douglas, Marcela. Hopes and Horror An ethnographic study of a German community in Chile. 2014 ISBN 978-82-8244-114-8.
 • Douglas, Marcela; Høgetveit Berg, Sigrun. Frå utopisk draum til terror og tragedie. 2014.
 • Douglas, Marcela; Høgetveit Berg, Sigrun. Drøymde om fridom - enda i tortur og tragedie. 2014.
 • Douglas, Marcela; Høgetveit Berg, Sigrun. The story of a dream turning into a totalitarian nightmare in a rural village in Chile. 2014.
 • Douglas, Marcela. Tar doktorgrad på tysk skrekk-koloni. 2014.
 • Douglas, Marcela. Tysk koloni i Chile skjulte i flere tiår grusomme hemmeligheter. 2014.
 • Douglas, Marcela. Tar doktorgrad på «Skrekkens koloni. 2014.
 • Douglas, Marcela. Presentasjon av PhD-avhandlingen: Hopes and Horror. A German community in Chile. "Doktoren svarer". Sosiologiforeningen 2014-05-16 - 2014-05-16 2014.
 • Douglas, Marcela. Drømmesamfunnet ble et mareritt. 2014.
 • Douglas, Marcela. Skrekkens Koloni. 2014.
 • Douglas, Marcela; Rogstad, Egil Sveinbjørn. Harry Potter-stjerne hentet inspirasjon fra Tromsø-forsker. 2014.
 • Douglas, Marcela. "Hopes and Horror". Presentasjon av dr.avhandling, Breivika vdg. skole. Foredrag 2014-12-15 - 2014-12-15 2014.
 • Douglas, Marcela. Fortellinger fra et tysk samfunn i Chile: Visuelle vitnesbyrd og smertehistorier. Forskningsdagene 2014 2014-09-25 - 2014-09-25 2014.
 • Douglas, Marcela. Un encuentro de miradas. Reflexiones frente a filmes antropológicos. Revista Chilena de Antropología Visual 2004. ISSN 0717-876X.s 351 - 364.
 • Douglas, Marcela. Presentasjon og visning av hovedfagsfilm Masai and Stuff. Göttingen International Ethnographic Film Festival 2000-04-27 - 2000-05-01 2000.
 • Douglas, Marcela. Masai og sånt : ungdom i møte med antropologisk film. 2000.
 • Douglas, Marcela. Masai og sånt. 2000.
 • Douglas, Marcela. Visning av hovedfagsfilm Masai and Stuff. 7th International festival of Ethnographic film 2000-12-18 - 2000-12-20 2000.
 • Douglas, Marcela. Skjermet under visning. 1999.
 • Douglas, Marcela. Mens jeg venter - The everyday life of a young man from Kosovo, Ex-Jugoslavia, who's been living as a church refugee for two and a half years.. 1997.
 • Douglas, Marcela. Oppdagelsesferd med kamera. 1997.
 • Douglas, Marcela. Studenter med en regissør i magen. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  - politisk vold og kollektiv trauma

  - menneskerettigheter

  - minoritetsforskning

  - visuell formidling og forskning

  - narrativ teori og metode

  - Latin-amerika

  - praksisnær forskning

   

  PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: 

  Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

  Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand - - medforsker

   
  NLYST