Utvikler hydrogendrevet tankskip med UiT-støtte

Selskapet TECO 2030 får fem millioner euro i Horizon Europe-finansiering til hydrogendrevet tankskipkonsept. UiT Norges arktiske universitet er en av partnerne i prosjektet.

Bilde av tanskip
Konseptillustrasjon HyEkoTank. Ettermontering av brenselceller med komprimert hydrogenlager på et eksisterende Ektank fartøy. Løsningen kan eliminere utslipp i havn og redusere klimagassutslippene med opptil 60 prosent under seilas. Foto: TECO 2030
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.11.22 09:29 Oppdatert: 04.11.22 11:45
Bærekraft Energi Hav

Planen er å ettermontere et brenselcellesystem utviklet av TECO 2030 pluss et komprimert hydrogenlager om bord på et tankskip på 18 600 dødvekttonn. Det er planlagt oppstart for HyEkoTank-prosjektet, som det heter, innen 1. februar 2023. Målet er å kunne demonstrere resultatet i løpet av 2024.

TECO 2030 og UiT med samarbeidsavtale

Kutter utslipp

Det hydrogendrevne tankskipet skal eliminere utslipp i havn og bidra til 60 prosent reduksjon av klimagassutslipp under seilas. Prosjektet kan bli det første i sitt slag i dette maritime shipping-segmentet, og skal bidra til å nå EUs klimamål om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, samt oppnå klimanøytralitet innen 2050.

Førsteamanuensis Bjarte Hoff. 

Blant partnerne i prosjektet er UiT Norges arktiske universitet.

UiT skal bidra med vitenskapelige målinger og hente empirisk data. Dette er tenkt som en case for stipendiatstillingen vi har fått gjennom forskningssenteret HYDROGENi og skal tilsettes neste høst, forteller Bjarte Hoff, førsteamanuensis ved Institutt for elektroteknologi ved UiTs Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) i Narvik.

Diskuterte hydrogensatsing med Støre i Narvik

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi og et samarbeid mellom 50 norske og europeiske partnere. Til sammen representerer de hele verdikjeden for hydrogen.

– Nullutslipp er veien

Konsernsjef Tore Enger i TECO 2030 er stolt over å ha blitt invitert til å motta støtte fra Horizon Europe til prosjektet:

– Det er ingen tvil om at nullutslipp er veien videre hvis vi har noen ambisjoner om å nå målene i Parisavtalen, sier han i en pressemelding etter tildelingen.

– Shell er stolte over å være en del av dette brenselcelleprosjektet, som har som mål å demonstrere evnen til hydrogen som et nullkarbondrivstoff for den maritime sektoren. Målet vårt er å være en energibedrift med nullutslipp innen 2050, og for å akselerere denne overgangen samarbeider vi med kunder og bedrifter innenfor alle sektorer, sier Carl Henrickson, administrerende direktør for Technology, Innovation & Digitalisation, Shell Shipping and Maritime.

UiT inn i hydrogenbåt-prosjekt i Narvik

I tillegg til TECO 2030, Shell International Trading and Shipping Company Limited og Shell International Exploration and Production BV, involverer HyEkoTank-prosjektet partnerne: Ektank AB, Blom Maritime AS, TECO Solutions AS, Umoe Advanced Composites AS (UAC), FKAB Marine Design, Neste Oyj og UiT Norges arktiske universitet.


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler