UiT partner i satsning på hydrogen-forskning

Forskningsrådet bevilget i dag 200 millioner kroner over åtte år til det SINTEF-ledede forskningssenteret HYDROGENi. UiT Norges arktiske universitet er en av flere partnere i dette senteret.

Logo
HYDROGENi Foto: SINTEF
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.03.22 16:25 Oppdatert: 11.03.22 19:06
Bærekraft Energi Naturvitenskap Teknologi

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og ved å forske på bruk av hydrogen og ammoniakk i energisystemet skal senteret være en sentral pådriver for det grønne skiftet i Norge.

HYDROGENi skal ledes av SINTEF, og aktiviteten vil være et samarbeid mellom de 50 norske og europeiske partnerne som til sammen representerer hele verdikjeden for hydrogen. UiT er en av disse partnerne.

Portrett
Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling. Foto: Christian Halvorsen/UiT

– Det er svært gledelig at UiT nå for første gang er partner i et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). For at UiT og Nord-Norge skal kunne ta en større plass i den grønne omstillingen, er deltakelse i satsinger som HYDROGENi og et godt samarbeid med våre partnere i klyngen Energi i Nord viktig, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet.

En bærekraftig hydrogenøkonomi

HYDROGENi skal gå i spissen for forskningen og innovasjonene som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

Arbeidet med å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi vil fokusere på fire forskningsområder:

– Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon
– Transport og lagring i Norge og Europa
– Sluttbruksteknologier
– Sikkerhet og materialintegritet

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.03.22 16:25 Oppdatert: 11.03.22 19:06
Bærekraft Energi Naturvitenskap Teknologi
Vi anbefaler