Diskuterte hydrogensatsing med Støre i Narvik

«UiT leverer kompetanse til næringslivet og er en sentral prosjektpartner og innovasjonsaktør og her stiller ingeniørfakultetet i Narvik i en særklasse. Vi har med det gode fagmiljøet i Narvik alle forutsetninger for å få på plass spesifikke emner med hydrogen og brenselceller som tema», var den klare beskjeden fra viserektor Rikke Gürgens Gjærum under frokostmøtet som TECO 2030 arrangerte i Narvik tirsdag.

Tre personer som snakker sammen i fabrikklokale
Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal og viserektor Rikke Gürgens Gjærum (th) i TECO2030s lokaler i Narvik Foto: Aina Fagereng
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.03.22 12:50 Oppdatert: 02.03.22 20:58
Energi Hav Teknologi

Hydrogensatsingen i Narvik preget tirsdagen for både Gjærum, fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal og dekan Bjørn Reidar Sørensen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. De tre representerte UiT da universitetet sammen med NHO og Narvik kommune var invitert til frokostmøtet på Grand Royal som samarbeidspartnere til TECO2030. I alt 40 gjester fra offentlig og privat sektor i Narvik var til stede da bedriften presenterte sine visjoner og konkrete planer om brenselcelleproduksjon i Narvik.

UiT følger opp nordområdetalen

Deretter var Gjærum og Lyngedal på plass da statsminister Jonas Gahr Støre tidlig tirsdag ettermiddag besøkte fabrikklokalene til TECO2030. Under besøket gikk samtalen rundt det grønne skiftet i nord, om betydningen av brenselcellemotor for å sikre nullutslipp fra skipstrafikken og viktigheten av samarbeid om utdanning av unge i nord. Viserektor påpekte at universitetet følger opp statsministerens nordområdetale, som han nylig holdt ved UiT i Tromsø, der han vektla nordområdene som sentrum for bærekraftig energi og teknologi og la vekt på at bosetning og sysselsetting i nord også er sikkerhetspolitisk viktig.

– En sentral prosjektpartner

I sin tale under frokostmøtet tirsdag påpekte Gjærum at en omstilling i Nord-Norge er uunngåelig. Med tanke på Norges posisjon som en maritim nasjon må utslipp fra transport til havs kuttes og utslippsfrie løsninger komme raskt på plass, påpekte viserektor. Av samme grunn vil også UiT som forsknings- og utdanningsinstitusjon støtte de som ønsker å utstyre morgendagens skipsfart med utslippsfrie motorer.

«UiT leverer kompetanse til næringslivet og er en sentral prosjektpartner og innovasjonsaktør og her stiller ingeniørfakultetet i Narvik i en særklasse. Vi har med det gode fagmiljøet i Narvik alle forutsetninger for å få på plass spesifikke emner med hydrogen og brenselceller som tema. Vi har allerede relevante utdanninger innen elektro, bygg, nautikk, prosess, data og maskin som kan bidra med, men UiT kan bli enda bedre og vil utvikle og spisse sine kurstilbud utfra hva næringslivet etterspør og samfunnet til enhver tid trenger. Og det handler om universitetets samfunnsoppdrag», påpekte Gjærum.

Vil ha sommerskole i Narvik

Viserektoren understreket videre at innovasjon handler om å gjøre noe nytt, som blir nyttig og nyttiggjort:

«TECO 2030 har inngått en avtale med UiT i Narvik om å samarbeide om innovasjon og dermed forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi. Vi planlegger å søke nærings-phd hos Forskningsrådet sammen og vi er i dialog om få på plass samarbeid om en høykompetanse sommerskole i Narvik sammen med Graz University of Technology in Østerrike og Yokohama National University i Japan. Vi arbeider for få denne sommerskolen til Narvik der forskningsbasert kunnskap og innovasjon om fremtidens grønne motorer står i fokus», var budskapet fra viserektor Rikke Gürgens Gjærum.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.03.22 12:50 Oppdatert: 02.03.22 20:58
Energi Hav Teknologi
Vi anbefaler