UiT inn i hydrogenbåt-prosjekt i Narvik

UiT i Narvik er en av åtte prosjektpartnere som sammen med det kommunale foretaket Narvik Havn nå søker om støtte fra Enova for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter.

Bilde av hurtigbåt i fart
En av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter kan bli bygget lokalt i landsdelen. UiT i Narvik deltar i prosjektet. Foto: TECO 2030
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.11.21 08:00 Oppdatert: 25.11.21 08:18
Bærekraft Energi Teknologi

Narvik Havn trenger en ny havnebåt som skal være både rask og utslippsfri. Båten skal utstyres med hydrogenbaserte brenselceller fra TECO 2030, og vil bli bygget ved Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) i Tjeldsund kommune. Når den er ferdig, vil den erstatte en av de dieseldrevne båtene til Narvik Havn, fremgår det av en pressemelding fra TECO 2030.

Nyskapningen vil føre til at Narvik Havn reduserer både sitt dieselforbruk og sine CO2-utslipp betydelig.

Kan være klar i 2023

– En ny, hydrogendrevet havnebåt vil sette Narvik Havn i en unik posisjon, hvor vi reduserer egne utslipp og tar i bruk banebrytende teknologi som vil være viktig for nasjonal og internasjonal skipsfart i årene som kommer, sier Børge Edvardsen Klingan, havnedirektør i Narvik Havn KF.

Båten skal etter planen sjøsettes i 2023. Narvik Havn skal hovedsakelig bruke den til havneoppsyn og beredskap, samt til undervisning og opplæring av mannskap. Målet er at båten skal bli klassifisert som et hurtiggående passasjerfartøy med lang rekkevidde, og at den vil kunne holde en hastighet på 23 knop.

Brensel produseres i Narvik

Brenselcellene som skal sørge for båtens fremdrift vil bli produsert ved TECO 2030 Innovation Center i Narvik, Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Båten vil dessuten bli en av de første båtene som vil få brenselceller fra TECO 2030 installert.

– Vi synes det er fantastisk hyggelig å få være med på denne reisen og at Narvik Havn ønsker å få bygget en hydrogendrevet hurtigbåt som skal ha brenselceller fra TECO 2030. Vi ser frem til å jobbe med dette prosjektet, og vi er veldig glade og takknemlige for at Narvik Havn har valgt oss som leverandør av brenselceller til sin nye hydrogenbåt, sier Tore Enger, konsernleder i TECO 2030 ASA.

– Det som gjenstår nå, er at Enova støtter prosjektet. Ellers har vi alt klart og er klare til å gå i gang med arbeidet. Hydrogen vil bli svært viktig for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten, men utvikling av hydrogenteknologi for båter og annen hydrogeninfrastruktur krever store ressurser, sier Enger.

UiT med i prosjektet

TECO 2030 har inngått en avtale med Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik om å samarbeide om å forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi, og videreutvikle norsk forskning på disse områdene. UiT i Narvik vil derfor delta som forskningspartner i prosjektet.

Målet er at dette vil bidra til at universitetet opparbeider seg kompetanse på maritime hydrogensystemer, slik at de kan utdanne studenter som kan komme til å bli verdifull arbeidskraft for prosjektpartnerne i fremtiden.  

Professor Bjørn-Reidar Sørensen, leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved IVT-fakultetet ved UiT i Narvik. 
– Å bidra til utvikling av bærekraftige energiløsninger for transport til lands og til vanns står sentralt i FoU-arbeidet ved fakultetet, og brenselcelleløsninger med hydrogen som energibærer er spesielt interessant. Målet er at vi, gjennom samarbeidet med TECO 2030, også kan bidra til økt verdiskaping i nord, sier professor Bjørn-Reidar Sørensen, som er leder for Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT.

Planlegger også hydrogenfyllestasjon

Hydrogenbåten vil bli Narviks første hydrogenforbruker, og vil ha behov for å få påfyll av hydrogen jevnlig. Det planlegges derfor også å få etablert en hydrogenfyllestasjon ved havna. Hydrogenleverandøren Everfuel, som også er partner i prosjektet, har som mål å utvikle denne. Selskapet jobber med å etablere hydrogenfyllestasjoner for lastebiler, busser og annen tungtransport over hele landet, og håper på å kunne ha et landsdekkende nettverk ferdig innen utgangen av 2025.

Andre brukere av havna vil også kunne bruke denne fyllestasjonen. Omtrent 500 lastebiler passerer Narvik hvert døgn, og fyllestasjonen vil derfor ikke bare være beregnet for sjøtrafikk. Målet er at den skal bli verdens første hydrogenfyllestasjon som kan betjene både skip og veitrafikk.

I samarbeid med UiT, rådgivningsselskapet Kupa og Norinnova Narvik, som spesialiserer seg på kommersialisering av forskning, vil Everfuel nå jobbe med å finne frem til flere mulige nye hydrogenforbrukere innen kommune og fylkeskommune, slik som busser og søppelbiler.   


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler