Inviterer til seminar: Hvordan skaper vi gode liv?

Er du interessert i deltakelse og dialog i folkehelseforskning? Hold av 27. september!

En gruppe mennesker sitter i ei trapp, ser mot kamera og smiler.
VELKOMMEN PÅ SEMINAR: Ledergruppa i Sunne valg, her representert ved Inger Njølstad, Sameline Grimsgaard, Kristin Benjaminsen Borch, Torkjel Sandanger og Tom Wilsgaard. Foto: Elin Glad
Portrettbilde av Glad, Elin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Publisert: 15.08.22 07:30 Oppdatert: 16.08.22 08:44
Helse og velferd Idrett og friluftsliv Samfunn og demokrati

Hvordan får vi nyansert kunnskap om hva som skal til for å skape gode liv? Og hvordan kan vi jobbe sammen for å sette denne kunnskapen ut i praksis? Dette er tema for Sunne valg sitt høstseminar.

Forskere og kolleger, men også beslutningstakere, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner inviteres til ei spennende seminarrekke og en interaktiv workshop tirsdag 27. september.

– Vi håper at seminaret skal inspirere og være en møteplass som kan bidra til tettere samarbeid. Det er viktig at folkehelsetiltakene som gjøres er basert på hele befolkningen, sier henholdsvis avtroppende og påtroppende ledere av Sunne valg, Inger Njølstad og Sameline Grimsgaard.  

–  I anledning Frivillighetens år, har vi et spesielt fokus på frivillighetens rolle i å tilrettelegge for deltakelse og dialog. Vi vil jobbe tettere med frivilligheten, som jo er helt uvurderlige i arbeidet med å fremme folkehelse.

Vil redusere avstanden

Sunne valg for alle – innsikt for bedre folkehelse er ei miljøstøtte som omfatter pågående og planlagt forskning på helserelatert adferd og sosial ulikehet i helse ved Institutt for samfunnsmedisin. Instituttet er hjem til store befolkningsundersøkelser som SAMINOR, Kvinner og kreft, FitFutures og Tromsøundersøkelsen. Ei viktig problemstilling i denne typen forskning er å redusere avstanden mellom kunnskap, politikk og praksis, sier sier Njølstad og Grimsgaard.

– Vi trenger at alle grupper i befolkninga deltar i befolkningsundersøkelsene. Det er helt nødvendig for at vi skal få god og anvendbar kunnskap om folkehelsa, som vi kan omsette i praktiske tiltak.

Seminaret har et bredt program, med foredrag og eksempler fra blant andre Folkehelseinstituttet, Kreftforeninga og Den norske turistforeningen. Seminardeltakere inviteres også til å delta på en interaktiv workshop for å diskutere problemstillinger som tas opp i løpet av seminaret.

Alle er velkommen

– Vi ønsker alle som er interesserte i folkehelse hjertelig velkommen til å være med på seminaret. Og det er vel egentlig alle, avslutter de to med et smil.
Seminaret holdes delvis på engelsk, og finner sted på Linken i Forskningsparken/SIVA innovasjonssenter. Les mer og meld deg på her.

Sunne valg inviterer også til sofadialog på Pust kafé den 26. september kl. 18:30. «Hvordan leve et godt liv? Et folkehelseperspektiv» Les om kveldsarrangementet og meld deg på her.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Vi anbefaler