Sunne valg for alle

Innsikt for bedre folkehelse

I moderne velferdsstater som Norge har alle innbyggere i prinsippet lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker helseforskjellene mellom ulike grupper i befolkningen. Hvorfor er det slik? Hva kan best bidra til å redusere helseulikhetene?

Dette prosjektet omfatter pågående og planlagt forskning på helserelatert adferd og sosial ulikehet i helse ved UiT Norges arktiske univeristet sammen med nasjonale og internasjonale samarbeispartnere. Målet er mer kunnskap omm hva som kan bidra til bedre forlkehelse og mindre ulikheter i helse mellom sosiale lag, geografiske områder og kjønn.

Arbeidspakker


WP 1 Management
WP 2 Research data management and availability
WP 3 Conception-Next Generation and into Old Age-social and behavioral pathways
WP 4 Biostatistical methods and models

WP 5 Healthy choices and novel science communication
WP 6 Education and transition phases, student knowledge and training

Arbeidspakkeledere


NyheterArrangementer


Ingen arrangementer for øyeblikket

Kontakt


SamarbeidspartnereCamilla · Sunne valg for alle-innsikt gir bedre folkehelse
Logg inn / Login