Sunne valg for alle

Innsikt for bedre folkehelse

Foto: Marius Fiskum

Sunne valg for alle - innsikt gir bedre folkehelse

Studenter sitter på gresset og snakker sammen
Hvordan kan vi jobbe sammen for ei bedre folkehelse og mindre sosial ulikhet? Foto: David Jensen, UiT

I moderne velferdsstater som Norge har alle innbyggere i prinsippet lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker helseforskjellene mellom ulike grupper i befolkningen.

Hvorfor er det slik? Hva kan best bidra til å redusere helseulikhetene?

Prosjektet Sunne valg for alle – innsikt for bedre folkehelse omfatter pågående og planlagt forskning på helserelatert adferd og sosial ulikehet i helse ved UiT Norges arktiske univeristet sammen med nasjonale og internasjonale samarbeispartnere.

Målet er mer kunnskap om hva som kan bidra til bedre folkehelse og mindre ulikheter i helse mellom sosiale lag, geografiske områder og kjønn.

Samarbeid med oss

Tre damer og en hund går tur i skogen og ser mot kamera.
Fysisk aktivitet og sosialt samvær er viktig hele livet. Foto: Marius Fiskum

Sunne valg søker deg som jobber med prosjekter eller problemstillinger som har med folkehelse eller forskjeller i helse å gjøre.

Forskerne i Sunne valg for alle har lyst til å samarbeide med kommuner og fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, prosjekter, premissleverandører, beslutningstakere, media, produksjonsselskap, arrangementer og andre.

Vi er åpne for nye og innovative måter å kommunisere forskninga vår på. Vil du være en del av referansegruppa vår? Jobber du med ei aktuell målgruppe?

Har du en idé eller et forslag til samarbeid oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en uformell prat.

Nyheter


Arbeidspakker


WP 1 Management
WP 2 Research data management and availability
WP 3 Conception-Next Generation and into Old Age-social and behavioral pathways
WP 4 Biostatistical methods and models

WP 5 Healthy choices and novel science communication
WP 6 Utdanning, studenthelse og -trivsel, kunnskap og læring

SamarbeidspartnereKontakt oss


Logg inn / Login