«… som nå snart skal ut i verdens kuleste bransje!»

Romnæringens store Space Dinner og presentasjon av hovedoppgaven for oppdragsgiver, sto på kjøreplanen i Oslo for tre satellitteknologistudenter fra UiT i Narvik. Nå er de klare for «verdens kuleste bransje».

Fire personer smiler til kamera fra en gangbru på UiT i Narvik
Christian Aspeslett Torgersen (tv), Tobias Stårvik og Fredrik Fjærvoll, fikk en avslutning litt utenom det vanlige på sin bachelor i satellitteknologi. Førsteamanuensis og trekløverets veileder, Pål Gunnar Ellingsen, til høyre. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.06.22 12:05 Oppdatert: 01.06.22 14:30
Energi Naturvitenskap Teknologi

Det drar seg mot slutten av bachelorstudiet ved Institutt for elektroteknologi for Fredrik Fjærvoll, Christian Aspeslett Torgersen og Tobias Stårvik. Nylig var de i hovedstaden for å presentere bacheloroppgaven for sin oppdragsgiver. Samtidig fikk de delta på Space Dinner, norsk romindustris årlige konferanse.
Hvordan de opplevde Osloturen, forteller de om i egne ord under her. Men først noen ord om bacheloroppgaven deres.

Overvåkning av skipstrafikk

Oppgaven er knyttet til Shiptrack-prosjektet som UiT Norges arktiske universitet er en del av. I korte trekk handler oppgaven deres om å skape større bærekraftig og økonomisk vekst for bulkskipindustrien gjennom skipsdeteksjon ved hjelp av optisk fjernmåling.   

Les mer om Shiptrack-prosjektet her

I dag benyttes i stor grad automatisk identifikasjonssystem (AIS) for overvåkning av skipstrafikk. Systemet har imidlertid noen begrensninger, blant annet ved at det er et aktivt system som kan skrus av. Skipsdeteksjon ved bruk av optisk fjernmålingsdata kan gjøre det mulig å kartlegge posisjonen til skip uavhengig av AIS, påpeker de tre.

Effektivisere trafikk

En annen utfordring i bulklastindustrien er at det kan være vanskelig å finne oppdatert informasjon om hvilken bulklast som er tilgjengelig ved ulike havner. Industrien kan posisjonere skip mer effektivt hvis de vet hvilken type last som nylig har ankommet havner. 
Derfor er det ønskelig å se på muligheten til å kartlegge posisjoneringen til skip i havner ved optisk fjernmålingsdata, og identifisere hvilke bulklaster som er tilgjengelig på markedet. Dette kan bidra til å effektivisere trafikken og skape bedre grunnlag for økonomisk vekst for bulkselskapene, sier bachelorstudentene.

Venter ekstrem vekst 

Her er Osloturen med studentenes egne ord, gjengitt på LinkedIn:

«Dette har vært en særdeles lærerik uke for tre satellittstudenter!

Sammen med Christian Aspeslett Torgersen og Tobias Stårvik startet vi tirsdagen med å reise til Space Dinner i Oslo. Denne konferansen ga oss en annerledes input enn den som ellers vektlegges i studieretningen satellitteknologi, nemlig politikk og økonomi i romnæringen. Med innslag fra blant annet KSAT – Kongsberg Satellite Services, European Space Agency – ESA, Norsk Romsenter, Andøya Space og Isar Aerospace er konklusjonen vår fra konferansen det bransjen allerede roper høyt, romnæringen står ovenfor en ekstrem vekst, og her er Norge i posisjon til å virkelig stå frem som en tydelig romnasjon. Sitert fra Andøya Space: «Hvis du sitter på gjerdet, er det på tide å hoppe ned nå».

Dette er ord for tre studenter som gjør det svært spennende å stå på startstreken til denne bransjen!

Presentasjon og oppstartsevent

Påfølgende onsdag presenterte vi vår hovedoppgave hos Western Bulk. Oppgaven vår handler om deteksjon av skip og identifisering av bulklast ved bruk av fjernmålingsdata. Hovedoppgaven vår er formulert på bakgrunn av forskningsprosjektet shiptrack som UiT Norges arktiske universitet er en del av, og som er ledet av Roar Aadland fra Norges Handelshøyskole. Samme dag var vi også så heldige at vi fikk muligheten til å besøke både Statsat og Vake som begge har mye spennende på gang!

Studenter vil ta UiT og Nord-Norge til stjernene

Onsdag var hjemreise, men allerede torsdag deltok vi på oppstartseventen for UiTs planlagte studentsatellitt som skal skytes opp fra Andøya Spaceport. Foredraget var holdt av førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen ved UiT, der selvfølgelig også Andøya Space deltok med sin presentasjon. Igjen, dette har vært en veldig lærerik uke for oss tre satellittstudenter, som nå snart skal ut i verdens kuleste bransje!» 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for elektroteknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler