Error rendering component

Får millioner til system for bedre sporing av skip

Forskningsrådet har bevilget 16 millioner kroner til et prosjekt som har som mål å utvikle nye metoder for automatisk sporing av skip. Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik har ansvaret for to av tre arbeidspakker i prosjektet. 

Satellittbilde av Port Hedland, stor utskipningshavn for malm i Australia
Et satellittbilde over Port Hedland, en eksporthavn for jernmalm i Australia.. Nå er forskere ved IVT-fakultetet med i prosjekt for å bedre systemet for skipssporing - og dermed bidra til mer effektiv og sikker transport på verdenshavene. Foto: Sentinel Hub
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.08.21 13:55 Oppdatert: 31.08.21 14:35
Hav Teknologi

Forskningsrådet har bevilget 16 millioner kroner til et prosjekt som har som mål å utvikle nye metoder for automatisk sporing av skip. Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT har ansvaret for to av tre arbeidspakker i prosjektet.

Mer nøyaktig sporing

Prosjektet “Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data”, er et forskningsprosjekt der Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøgskole har prosjektansvaret og der IVT-fakultetet ved UiT i Narvik er en av flere akademiske og industrielle samarbeidspartnere. Arbeidet Ellingsen har ansvaret for har en budsjettandel på syv millioner kroner, og vil rekruttere en stipendiat og en postdoktor.
Prosjektet har som hovedmål er å utvikle avanserte modeller for ny og mer nøyaktig informasjon om skip og lastsporing, basert på en kobling av AIS-skipsposisjonsdata og satellittdata, både optiske og radardata. 

System med kjente problemer

Dagens skipssporingsdata fra AIS (Automated Identification System) har ifølge Ellingsen flere kjente kvalitetsproblemer; ufullstendig dekning, ofte feilaktige data samt at systemet kan være enkelt å manipulere. 

Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen ved institutt for elektroteknologi, UiT i Narvik. Foto: Privat
AIS inneholder heller ikke informasjon om verken type last skip fører, lastvolum – eller lagringssituasjonen i de enkelte havnene; alt utfordringer prosjektet vil forsøke å løse. 

- Da snakker vi om et behov for ny kunnskap innenfor tre hovedområder: Å finne alternative datakilder som kan kobles mot skipsposisjonsdata fra AIS, å utvikle nye metoder for å kunne identifisere forskjellige typer last i en bestemt terminal – og å spore endringer i lagrede volumer ved hjelp av fjernmålingsteknologi, forteller Ellingsen. 

Mer sikker og effektiv transport

Resultatet forventes å bli et verktøy som øker en vares synlighet i forsyningskjede og fraktmarked, noe som igjen kan bidra til en mer smidig fordeling av bulkvarer gjennom for eksempel reduksjon av usikkerhet i planlegging av etterfylling. En forbedret skipssporing vil også gi en mer sikker og effektiv transport og kunne bidra til å forebygge mulige ulovlige og skadelige aktiviteter. 
Prosjektet er et samarbeid mellom shippingforskere ved Norges Handelshøgskole, oppstartsfirmaet VAKE.ai, rederiene Utkilen og Western Bulk, Bergen Rederiforening – og eksperter på satellittdata fra IVT-fakultet ved UiT. 
Bevilgningen er tildelt via Norges forskningsråds «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» under portefølje Hav.


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler