Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Modul 5

Åpen Modul

Vi retter blikket tilbake til deg selv som leder og ditt personlige utviklingsprosjekt. Vi lytter til dine erfaringer, hva du har lært gjennom deltakelse på programmet og hva du vil lære mer om?

I og med at samlingen er mer åpen for ditt bidrag og dine behov framover, ønsker vi at fokus skal være på hvordan du som leder kan ta tak i utfordringer i ditt eget lederskap.

Hovedelementene i programmet er:


Samling

Modul

Innhold

1. samling:
19. - 20. februar 2020

Deg som leder – Innsikt gir utsikt

Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

2. samling: 
15. - 16. april 2020

Identitet og tilhørighet

Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

3. samling:
09. - 10. juni 2020

Kultur og miljø

Hvilken kultur er du en del av og hvordan bidrar du til å skape gode relasjoner?

4. Samling:
23. - 24. september 2020

Framtidas UiT

Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder?
Framtidas UiT - hvor skal vi?

5. samling:
18. - 19. november 2020

Ditt personlige prosjekt

Ditt personlige utviklingsprosjekt – hva nå?Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 30.09.2019 14:30