Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Modul 3

Kultur og miljø

Modulen retter fokus på prestasjonskultur, organisasjonskultur og betydningen av et godt arbeids- og forskningsmiljø. Ledelse av og samspill med forskning og utdanning sees på som sentrale virkemidler for å oppnå kvalitet og resultat i kjernevirksomheten. På hvilken måte utfordrer det deg som leder? Gjennom alle dine valg er du en sentral brikke i å skape et miljø og en organisasjonskultur som du ønsker at din enhet skal være kjent for (herunder lagfølelse, kvalitet i relasjoner, gartnerrollen, delingskultur, prestasjonskultur).

Vi deler historier som illustrerer hvilken betydning ledelse, samspill og miljø har på måloppnåelse, kvalitet og resultat.

Etter gjennomført samling skal du ha følgende læringsutbytte:

  • kjennskap til sentrale trekk ved kunnskapsmedarbeidere
  • kjennskap til verdien av å bygge gode arbeidsmiljø/team 

Gjennom samlingen får du anledning til å:

  • diskutere hvilke grep som skal til for å forsterke en inkluderende kultur 
  • reflektere over hva du helt konkret kan gjøre for å bygge kvalitet i relasjoner

Hovedelementene i programmet er:


Samling

Modul

Innhold

1. samling:
19. - 20. februar 2020

Deg som leder – Innsikt gir utsikt

Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

2. samling: 
15. - 16. april 2020

Identitet og tilhørighet

Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

3. samling:
09. - 10. juni 2020

Kultur og miljø

Hvilken kultur er du en del av og hvordan bidrar du til å skape gode relasjoner?

4. Samling:
23. - 24. september 2020

Framtidas UiT

Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder?
Framtidas UiT - hvor skal vi?

5. samling:
18. - 19. november 2020

Ditt personlige prosjekt

Ditt personlige utviklingsprosjekt – hva nå?Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 30.09.2019 14:53