Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Modul 2

Identitet og tilhørighet

Modulen rammer inn din lederrolle i et større organisatorisk perspektiv. Hvilke omgivelser er du en del av? Vi løfter inn begreper som tilhørighet og identitet, og UiT som organisasjon og institusjon. Vi har noe som forener og forplikter oss gjennom felles identitet - UiT Norges arktiske universitet -, strategi, mål og retning. At du har takket ja til å forvalte en lederrolle betyr at dette er relevant for deg, og det gir deg en unik mulighet til å påvirke UiTs utvikling. Et sentralt spørsmål blir hvordan du sammen med dine støttespillere bygger en identitet som fremmer lojalitet og tilhørighet til egen enhet og til den strategiske retningen ved UiT?

Etter gjennomført samling skal du ha følgende læringsutbytte:

  • kjennskap til organisatorisk identitet og tilhørighet i et flercampus-perspektiv
  • kjennskap til ulike former for identitet og til hvordan vi som ledere forholder oss til dette mangfoldet

Gjennom samlingen får du anledning til å:

  • reflektere over handlingsrommet for ledelse der mangfold og komplekse identiteter er hverdagen 
  • reflektere over egen identitet som leder og dilemmaer knyttet til det
  • lytte til eksempler fra praksisfeltet med fokus på identitet og tilhørighet

 

Hovedelementene i programmet er:


Samling

Modul

Innhold

1. samling:
19. - 20. februar 2020

Deg som leder – Innsikt gir utsikt

Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

2. samling: 
15. - 16. april 2020

Identitet og tilhørighet

Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

3. samling:
09. - 10. juni 2020

Kultur og miljø

Hvilken kultur er du en del av og hvordan bidrar du til å skape gode relasjoner?

4. Samling:
23. - 24. september 2020

Framtidas UiT

Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder?
Framtidas UiT - hvor skal vi?

5. samling:
18. - 19. november 2020

Ditt personlige prosjekt

Ditt personlige utviklingsprosjekt – hva nå?Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 30.09.2019 14:55