Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Modul 1

Deg selv som leder – Innsikt gir utsikt

Modulen gir deg anledning til å bli kjent med deg selv. I kraft av din rolle har du et ansvar for deg selv, gjennom selvledelse, og dine folk gjennom et «tilpasset» lederskap. Her får du mulighet til å reflektere over det handlingsrommet du har som leder og hvordan du påvirker de du har nært. I dette programmet får du anledning til å trene på rollen i trygge omgivelser!

Etter gjennomført samling skal du ha følgende læringsutbytte: 

  • kjennskap til UiT som institusjon og til UH-sektorens statlige rammeverk
  • kjennskap til universitetsledelsens forventninger til deg som leder og til de muligheter du har for å utøve ledelse
Gjennom samlingen får du anledning til å:
 
  • bli bedre kjent med deg selv 
  • reflektere over egen rolle som leder og ditt oppdrag som leder
  • bli bedre kjent med andre ledere på programmet

Hovedelementene i programmet er:


Samling

Modul

Innhold

1. samling:
19. - 20. februar 2020

Deg som leder – Innsikt gir utsikt

Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

2. samling: 
15. - 16. april 2020

Identitet og tilhørighet

Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

3. samling:
09. - 10. juni 2020

Kultur og miljø

Hvilken kultur er du en del av og hvordan bidrar du til å skape gode relasjoner?

4. Samling:
23. - 24. september 2020

Framtidas UiT

Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder?
Framtidas UiT - hvor skal vi?

5. samling:
18. - 19. november 2020

Ditt personlige prosjekt

Ditt personlige utviklingsprosjekt – hva nå?Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 30.09.2019 14:49