Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Modul 4

Framtidas UiT – Hvor skal vi?

I denne modulen ser vi mot omgivelsene og et framtidas UiT i et «foresight-perspektiv». Hvilke trender og styringssignal vil vi stå overfor, påvirke kjernevirksomheten og skape et endringsbehov? Vi diskuterer viktigheten av å sette retning gjennom omforente visjoner og strategier, om å være nyskapende og stå i kontinuerlig endring, og om å være oppmerksom på hvordan endring påvirker våre omgivelser, våre ansatte og deg selv som leder. Hva betyr det å være et universitet i morgendagens samfunn?

Etter gjennomført samling skal du ha følgende læringsutbytte: 

  • kjennskap til sentrale trender og styringssignal, og hvordan det påvirker kjernevirksomheten og skaper behov for endring
  • kjennskap til endringsledelse og hva det vil si å stå i endringsprosesser

Gjennom samlingen får du anledning til å:

  • diskutere hvordan framtidige endringer vil påvirke UiT og den enheten du er satt til å lede 
  • reflektere over hvordan endringer påvirker deg som leder og hvilke grep du må ta for å håndtere endring

Hovedelementene i programmet er:


Samling

Modul

Innhold

1. samling:
19. - 20. februar 2020

Deg som leder – Innsikt gir utsikt

Hvem er du som leder og hva kjennetegner dine ambisjoner?

2. samling: 
15. - 16. april 2020

Identitet og tilhørighet

Hvem er vi som universitet og hva kjennetegner vår identitet og tilhørighet?

3. samling:
09. - 10. juni 2020

Kultur og miljø

Hvilken kultur er du en del av og hvordan bidrar du til å skape gode relasjoner?

4. Samling:
23. - 24. september 2020

Framtidas UiT

Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for deg som leder?
Framtidas UiT - hvor skal vi?

5. samling:
18. - 19. november 2020

Ditt personlige prosjekt

Ditt personlige utviklingsprosjekt – hva nå?Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 30.09.2019 14:56