Illustrasjonsbilde

Kontakt oss gjerne

Ønsker du råd om 

 

Dette er områdene vi har ansvar for og jobber med til daglig:

Fellestjeneste formidling
 • nyhets- og forskningsformidling
 • lederstøtte for UiT-ledelsen og fellesadministrasjonen
 • kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
 • mediekontakt
 • styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
 • beredskaps- og krisekommunikasjon
Fellestjeneste kanalforvaltning
 • nettsider (uit.no)
 • infoskjermer (Scala)
 • intranett
 • beredskaps- og kriseinformasjon
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
 • studentrekruttering
 • markedsføring
 • markedsinnsikt
 • markedsrådgivning
 • grafiske tjenester

Les mer om seksjon for kommunikasjon

Les mer om seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester