Seksjon for kommunikasjon


   

Seksjon for kommunikasjon (KOM) leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innen kommunikasjon. Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. 

Seksjonen har ansvar for følgende tjenester ved UiT:

Fellestjeneste redaksjon

 • Nyhets- og forskningsformidling
 • Lederstøtte for UiT-ledelse og fellesadministrasjon
 • Kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
 • Mediekontakt
 • Styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
 • Beredskaps- og krisekommunikasjon

Fellestjeneste kanalforvaltning

 • Nettsider (uit.no)
 • Infoskjermer (Scala)
 • Intranett
 • Beredskaps- og kriseinformasjon
 • iKnowBase

Arrangement og partneravtaler

Seksjonen har ansvar for planlegging, promotering og gjennomføring av arrangement som inngår i UiTs sentrale arrangementsportefølje, Lørdagsuniversitetet og Forskningsdagene.  
 
I tillegg har seksjonen oppfølgings og koordineringsansvar for UiTs partneravtaler på nivå 1.  

UiT Infosenter og sentralbord

Vi yter også sørvis gjennom UiT Infosenter og sentralbordet.

UiT Infosenter hjelper til med:

Mer informasjon om UiT infosenter finner du her.

Side for presse og media

UiT infosenter

Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder Hanne Karde

Kontakt redaksjonen for medierådgiving 

Kontakt kanalforvaltning

Ansatte ved Seksjon for kommunikasjon:

[Loading...]

Siste nyheter

Styrkar det politiske arbeidet

UiT styrkar sitt arbeid knytt til politikk- og samfunnskontakt, og har engasjert Roger Ingebrigts... Les nyhetssaken

Vil styrke det kvenske gjennom teater

– Dette er stort for oss. At vi kan få ta i bruk kunnskapen ved UiT er en v... Les nyhetssaken

Tidenes største arkeologiprosjekt i nord

Veiprosjektet Hålogalandsveien utløser det største arkeologiske utgravningspr... Les nyhetssaken