Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester


Seksjonen har overordnet ansvar for UiT Norges arktiske universitets identitet og omdømme, herunder utvikling og forvaltning av UiTs visuelle profil, samt merkevarebygging av UiT på tvers av kanaler.

En kjerneoppgave innunder markedsføring av UiT er ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til rekruttering av primærsøkere til UiTs grunnutdanninger.

Videre leverer seksjonen tjenester innenfor:

Er du ansatt ved UiT finner du mer detaljert informasjon på intranett: 
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Faggruppa for grafiske tjenester forvalter UiTs visuelle identitet og legger til rette for at UiTs egenpresentasjon og profilering skjer i samsvar med gjeldende visuelle profil og underbygger kommunikasjonsmål, strategi og verdier. Faggruppa leverer fellestjenesten grafisk design og rådgivning for alle ansatte ved UiT:
Fellestjeneste: Grafiske tjenester

Ansatte ved Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester:

[Loading...]