Bilde av Isaksen, Bente Richardsen
Foto: Gaute Lien
Bilde av Isaksen, Bente Richardsen
Institutt for samfunnsmedisin bente.isaksen@uit.no +4777645021 Tromsø MH L10.142

Bente Richardsen Isaksen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Forvaltning av befolkningsundersøkelsene Kvinner og kreft (NOWAC) og Fit Futures ved ISM.

  • Søknadsbehandling 
  • Rådgivning i forhold til søknader om tilgang til data og biologisk materiale 
  • Oppfølging av prosjekter 
  • Administrative oppgaver
  • Kvalitetskontroll av data