Arctic blue polygon pattern

Kvalifisering etter doktorgrad

Postdoktor

Formålet med postdoktorstillinger er vitenskapelig kvalifikasjon etter ph.d. Disse stillingene har ofte ingen krav til å utføre undervisning for at postdoktoren skal kunne ha full fokus på forskning.

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Innstegsstillinger

Innstegsstillinger (tenure track) er et middel for å rekruttere talentfulle forskere og et bidrag til at disse kvalifiserer seg til professor. Ordningen innebærer at unge forskere blir ansatt på åremål og dersom de fyller gitte krav innen åremålet går ut, kan de tilbys fast stilling. Slike krav kan være vitenskapelig produksjon, kunstnerisk utviklingsarbeid, innovasjon, formidling, organisering og ledelse av forskningsprosjekter, undervisning og utvikling av studietilbud.

Søkere til innstegsstillinger skal normal ha disputert innen de fem siste år. Ansettelsen skjer i en førsteamanuensisstiling for en åremålsperiode på seks år. I åremålsperioden gis den ansatte mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i en professorstilling. Det kan gis tillegg i tid for permisjon knyttet til fødsel eller adopsjon både i fasen mellom ph.d. og søknadstidspunkt og under åremålet.

UiT har 25 innstegsstillinger.

Planlegg din karriere

Planlegg din karriere

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag