Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

I 2021 var det 25 år siden den første stillingen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet. Siden har senteret befestet sin posisjon som drivkraft for kjønnsperspektiver og likestilling, og sentral aktør i lokal og nasjonal kjønnsforskning. Denne tidslinjen er inspirert av tidslinjen som markerte UiTs 50-årsjubileum. Den gir innblikk i arrangementer, hendelser og avgjørelser som har vært viktige for at senteret er kommet dit den er i dag. Tidslinja samskapes ved flere aktører knyttet til senteret og skal bygges videre på i årene som kommer.

 • Faglig leder
 • Ann Therese Lotherington (2024-)
 • Kjersti Fjørtoft (2022-2023)
 • Hege K. Andreassen (2019-2022)
 • Katrin Losleben (2018-2019)
 • Ann Therese Lotherington (2014-2018)
 • Siri Gerrard (2006-2014)
 • Alumni
 • Marit Aure
 • Cathrine Bjerknes
 • Ingeborg Høvik
 • Bjarne Isaksen
 • Ingrid Marie Kielland
 • Sigfrid Kjeldaas
 • Aase Kristine Aasen Lundberg
 • Alina Oboza
 • Anka Ryall
 • Elisabeth Wallace
 • Deatra Walsh