Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi


Medlemmer:


Andre:


John Sigurd Svendsen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2025-12-31
Cordian Riener
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2021-11-01
Til: 2025-12-31
Hilja Lisa Huru
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Leder:


Jørn Wroldsen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Kai Mortensen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Anders Schomacker
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Tine Hågensen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Andre Henriksen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Andreia Plaza-Faverola
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Jana Jágerská
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Elias Estefano Gutierrez Riise
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-15
Til: 2023-06-30
Samanta Bartaseviciute
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-15
Til: 2023-06-30
Bjørn-Tore Esjeholm
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2024-12-31
Naima El bani Altuna
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2023-12-31

Nestleder:


Merete Kristiansen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Svein-Erik Sveen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Koen van Greevenbroek
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2023-12-31
Eirik Myrvoll-Nilsen
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2023-12-31
Florian Ströhl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Hugo Sæther
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-08-15
Til: 2023-06-30
Jean-Claude Tinguely
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Trygve Johnsen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Javad Barabady
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Marianne Brekke
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Luca Frediani
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Fremtidige:
Avholdte: