Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Medlemmer:


Andre:


Alfred Hanssen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31

Leder:


Jørn Wroldsen
(Ekstern representant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31

Medlemmer:


Raymond Kristiansen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Margrethe Lindquist
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2019-09-01
Til: 2021-12-31
Marit Olli Helgesen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Unni Pia Løvhaug
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Florian Ströhl
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-01-01
Til: 2021-12-31
Guro Jansrud
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-09-01
Til: 2021-06-30
Brynjar Andersen Saus
(Studentrepresentant)
Fra: 2019-12-01
Til: 2021-06-30
Anders Schomacker
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2019-07-01
Til: 2021-12-31
Monica Winsborrow
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Luca Frediani
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31

Nestleder:


Hilde Hamnes
(Ekstern representant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31

Varamedlemmer:


Boris S. Kruglikov
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Javad Barabady
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Tine Lander Rasmussen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2019-10-22
Til: 2021-12-31
Elias Estefano Gutierrez Riise
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-10-30
Til: 2021-06-30
Geir Antonsen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2019-10-22
Til: 2021-12-31
Ida Sundvor Opstad
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-01-01
Til: 2021-12-31