Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi


Medlemmer:


Andre:


John Sigurd Svendsen
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2023-01-01
Til: 2025-12-31
Cordian Riener
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2021-11-01
Til: 2025-12-31
Hilja Lisa Huru
(Arbeidsgiverrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Leder:


Jørn Wroldsen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Kai Mortensen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Anders Schomacker
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Tine Hågensen
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Andre Henriksen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Andreia Plaza-Faverola
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Jana Jágerská
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Bjørn-Tore Esjeholm
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2024-12-31
Eivind Schneider
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31

Nestleder:


Merete Kristiansen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Varamedlemmer:


Svein-Erik Sveen
(Ekstern representant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Jean-Claude Tinguely
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Trygve Johnsen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Florian Ströhl
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Javad Barabady
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Marianne Brekke
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Luca Frediani
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Ettore Texeira Turatti
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Fremtidige:
Avholdte: