Om oss – Institutt for kjemi

Om oss – Institutt for kjemi

Instituttets hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. Instituttet har et klart mål om å øke antall studenter innen kjemi og utøver derfor en omfattende formidlingsvirksomhet ovenfor spesielt skoleverket. Spesielt er oppleggene for besøk fra skoleklasser blitt populære.

Instituttet har utdanningsprogram på bachelor-, master- og PhD-nivå og utdanner kandidater til en rekke ulike kjemirelaterte yrker.  I tillegg har instituttet opplegg for etter- og videreutdanning av lærere i kjemi på alle nivå.

Instituttet for kjemi er en stor arbeidsplass med ca. 100 ansatte i 2013, hvorav 24 er i fast stilling. Hoveddelen av arbeidstokken er prosjekttilsatte forskere og doktorgradsstudenter på et av de mange forskningsprosjektene ved instituttet som dekker et vidt spekter av tema fra grunnleggende til anvendt forskning. Instituttet representerer et stort og internasjonalt miljø hvor ca. 60% av de ansatte et utenlandske, med representanter fra 20-25 ulike nasjoner.
Instituttleder: Annette Bayer, 77 64 40 69

Kontorsjef: Ronny Helland,  77 64 64 74

Postadresse:

Institutt for kjemi
Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
N-9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 40 00

Undervisningslaboratoriet i forskningsparken: 77 64 62 32

Hovedverneombud:
Eva Bjørkeng, tlf: 77 64 58 01

Verneombud/vara:

Realfagsbygget:
Truls Ingebrigtsen, tlf 77644095
Jostein Johansen (vara), tlf. 77645112

Forskningsparken:
Eva Bjørkeng, tlf. 77645801
Trine Carlsen (vara), tlf. 77645994
[Loading...]