Utdanning – Institutt for kjemi

Utdanning – Institutt for kjemi

Institutt for kjemi tilbyr to studieprogram på lavere grad, Bachelor i kjemi og Bachelor i matematiske realfag, ett på høyere nivå, Master in Molecular Sciencesog ett på doktorgradsnivå, PhD in Science. I tillegg tilbyr instituttet etter- og videreutdanning for lærere.

Bachelor i kjemi er eksperimentelt rettet mot kjemi, biologisk kjemi, molekylærbiologi og bioteknologi, mens Bachelor i matematiske realfag er for de som foretrekker den mer teoretiske siden av kjemi.

Master in Molecular Sciences har tre studieretninger som spenner hele feltet fra tradisjonell kjemi og analyse, til molekylærbiologi og bioinformatikk, modellering, metodeutvikling og kvantemekanikk.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger