KjemDiA

Nettverk for KjemiDidaktikk i Arktisk

Kjemdia - Nettverk for kjemididaktikk i Arktis

Nettverket i kjemididaktikk bidrar til utvikling av kjemiundervisningen i skole og høyere utdanning med å ta utgangspunkt i lokal kunnskap. Dette gjøres gjennom forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med praksisfeltet, og sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Nettverket består av ansatte på ILP, IK og NFH ved Norges arktiske universitet. Vi driver forskning og utvikling på flere områder knyttet til kjemiundervisning i skole og høyere utdanning. 

Medlemmer


ProsjekterPublikasjoner

2023

Beerepoot, M. T. P. (2023). Formative and summative automated assessment with multiple-choice question banks. Journal of Chemical Education, 100(8), 2947-2955. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00120 

2022

Olufsen, M., Karlsen, S., Sæleset, J., & Thorvaldsen, S. (2022). The impact of specialised content courses on student teaching in a Norwegian teacher education programme. Education Inquiry13(3), 269-286. https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1892908

Beerepoot, M. T. P. (2022). Effektive læringsstrategier: Innsikter, implementering og tverrfaglig erfaringsutveksling. Læring om læring9(2), 9 sider. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/article/view/5020

Sæleset, J., Olufsen, M., & Karlsen, S. (2022). Lærerstudenters undervisningskvalitet i naturfag tidlig i utdanningen. Acta Didactica Norden16(1), 28 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8482

Höper, J., Jegstad, K. M., & Remmen, K. B. (2022). Student teachers’ problem-based investigations of chemical phenomena in the nearby outdoor environment. Chemistry Education Research and Practice23(2), 361-372. https://doi.org/10.1039/D1RP00127B

Jegstad, K. M., Höper, J., & Remmen, K. B. (2022). Using the Schoolyard as a Setting for Learning Chemistry: A Sociocultural Analysis of Pre-service Teachers’ Talk about Redox Chemistry. Journal of Chemical Education99(2), 629-638. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00581

Tomperi, P., Kvivesen, M., Manshadi, S., Uteng, S., Shestova, Y., Lyash, O., ... & Lyash, A. (2022). Investigation of STEM Subject and Career Aspirations of Lower Secondary School Students in the North Calotte Region of Finland, Norway, and Russia. Education Sciences12(3), 192. https://doi.org/10.3390/educsci12030192

Tidligere prosjekterKjemDiA – Nettverk for KjemiDidaktikk i Arktisk


Nettverk i kjemididaktikk v/ Solveg Karlsen Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
Universitetsveien 39 9019 Tromsø
Logg inn / Login