Idrettshøgskolen


English flag   

Idrettshøgskolen er et av ti institutt ved det helsevitenskapelige fakultet.

Vi er totalt om lag 30 ansatte i Alta, Tromsø og på Svalbard. Vi har cirka 250 studenter på våre bachelor- og mastergradsprogram. Våre studenter utvikler kompetanse som etterspørres innen trening, fysisk aktivitet, guiding og veiledning. Forskningen ved instituttet har som hovedmål å bidra med kunnskap for å forstå og forbedre praksis innen våre fagfelt. 

Forskningslab trening og helse - Alta

Forskningslab trening og helse - Tromsø

Bærekraft og miljøledelse

Ansatte ved Idrettshøgskolen:
[Loading...]