Om oss – Idrettshøgskolen

Om oss – Idrettshøgskolen

Om Idrettshøgskolen

Idrettshøgskolen driver forskning, utdanning og formidling innen et bredt spekter av idrettsvitenskap. Våre fagfelt omfatter trening og prestasjon, fysisk aktivitet og helse, friluftsliv og naturguiding og idrettens og friluftslivslivets samfunnsmessige betydning. Dette kommer til uttrykk både gjennom instituttets studieprogram og i de mange spennende forskningsprosjektene som instituttets ansatte driver og er involvert i.

Instituttets aktiviteter utvikles med utgangspunkt i å utnytte og bygge på det å være en idrettshøgskole ved et breddeuniversitet. Ambisjonen er at ulike fagområder og disipliner ved universitetet kan bidra i å skape studier og forskningsprosjekt som utvikler og formidler kunnskap om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  som er viktig for framtida .

Instituttet har sin aktivitet i Alta, Tromsø og på Svalbard og ledes av instituttleder Carsten G. Rolland og kontorsjef Gro Anett Olaussen.
Kontakt:
Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no


Besøksadresse/ leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Follumsvei 39, Alta

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1621, 9509 Alta

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø
[Loading...]