Ansatte – Idrettshøgskolen

Tilbake til enheten

Ansatte – Idrettshøgskolen

Frøhaug, Hans-Petter

Konsulent
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Enoksen, Elisabeth

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450233

Randers, Morten B


Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Morseth, Bente

Professor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Bjørkesett, Eva

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Sigmund

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Fossøy, Ingvild Lakseide

Universitetslektor
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Granerud, Øivind

Prodekan utdanning
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Solli, Guro Strøm

Senioringeniør
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

Engeset, Rune

Førsteamanuensis
Idrettshøgskolen
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 51 | Neste 10 Siste 1