Utdanning – Idrettshøgskolen

Utdanning – Idrettshøgskolen

Utdanning ved Idrettshøgskolen

Gjennom å fullføre en utdanning hos oss vil du kunne få spennende jobber som for eksempel naturguide, trener, leder, lærer, veileder og testleder.Vi tilbyr vi bachelor- og masterutdanning innenfor idrett og friluftsliv. I tillegg har vi flere årsenheter om mindre emner.

Vi har vår hovedaktivitet på campus Alta og campus Tromsø. Vi kjører også et spennende studie på Svalbard.

Er du nysgjerrig på våre utdanningstilbud?

Se noen av våre tidligere og nåværende studenters opplevelser:

Arktisk naturguide

Arktisk friluftsliv

Idrett

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger