Utdanning – Idrettshøgskolen

Utdanning – Idrettshøgskolen

Utdanning ved Idrettshøgskolen

Instituttet tilbyr bachelor- og masterutdanning innenfor idrettsvitenskap og friluftsliv og naturguiding. I tillegg har vi flere årsenheter og mindre emner. Etter endt utdanning hos oss kan du få spennende og relevant jobb som for eksempel naturguide, trener, leder, lærer, veileder og testleder.

Vi har vår hovedaktivitet på campus Alta og campus Tromsø. Vi kjører også et spennende studie på Svalbard.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger