Institutt for klinisk medisin


English flag   

IKMs forskning er vinklet mot translasjonsforskning med klinisk forskning som utgangspunkt.

Hovedtyngden av IKMs undervisningsoppgaver er tilknyttet profesjonsstudiet i medisin, som administreres av Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet tilbyr i tillegg et EVU-emne og flere emner på ph.d.-nivå.

Ansatte ved Institutt for klinisk medisin:


Arrangementer