Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Institutt for medisinsk biologi


English flag   

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har ca. 200 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjertekarsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens.

Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin bachelorprogram i bioingeniørfag, samt medisin- og odontologistudiet. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (PRiME).

CANS – Centre for New Antibacterial Strategies

RGS – Rettsgenetisk senter

KAM – Kjernefasilitet for avansert mikroskopi

PRiME – Proteomics and Metabolomics Core Facility

Ansatte ved Institutt for medisinsk biologi:


Arrangementer


Experimental Health Research Conference (EHRC) - Mímisbrunnr 2023

21. juni     08:30     Auditorium 1 and Solhallen at Teorifagbygget     Tromsø