Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Institutt for medisinsk biologi


English flag   

Institutt for medisinsk biologi (IMB) fokuserer forskning og utdanning på grunnleggende mekanismer til celler og organer som er viktige for menneskers helse og sykdomsutvikling

Instituttet har som mål å omsette denne kunnskapen til utvikling av nye diagnostiske verktøy og behandlingsstrategier. Vårt brede spekter av forskningsprosjekter inkluderer forståelsen av renovasjonsprosessen i celler (autofagi), funksjonen til endotelceller i lever, antibiotikaresistens, kreft, hjertesykdommer og immunologiske sykdommer.  IMB har som spesifikk oppgave å utdanne unge forskere og ulike helsepersonell innen biomedisin, gi relevant forskningsbasert kunnskap og stimulere til innovasjon. Vi administrerer høyteknologiske infrastrukturplattformer innen molekylær avbildning, proteomikk og metabolomikk, som er tilgjengelige for både lokale og nasjonale forskere. Vår forskningsformidling inkluderer en ukentlig akademisk forelesningsserie (IMB-seminar) og årlig forskningskonferanse (EHRC). Rettsgenetisk senter (RGS) og Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er viktige aktiviteter innenfor IMB.

CANS – Centre for New Antibacterial Strategies

RGS – Rettsgenetisk senter

KAM – Kjernefasilitet for avansert mikroskopi

PRiME – Proteomics and Metabolomics Core Facility

Ansatte ved Institutt for medisinsk biologi: