Fjernmåling og GIS

Portrettbilde

Camilla Brekke

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Camilla Brekke er beskikket direktør ved Norsk Polarinstitutt (2023-). Brekke er tidligere prorektor forskning og utvikling og rektors faste stedfortreder ved UiT Norges arktiske universitet (2021-2023). Brekke har fartstid som prodekan forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2018-2021) og nestleder (2019-2021) ved CIRFA som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Brekke er professor (2016-) ved Institutt for fysikk og teknologi. Brekkes forskning dreier seg i hovedsak om satellittfjernmåling og jordobservasjon med syntetisk apertur radar (SAR) samt optisk fjernmåling av havfarge. Hun er interessert i algoritmeutvikling for analyse av multidimensjonale data i tid og rom og integrert fjernmåling og modellering. Brekke har fokusert på arktiske anvendelser av fjernmålingen, hvor oljeforurensning på havet og sjøis har vært i fokus. Hun har erfaring med planlegging og gjennomføring av storskala integrerte datainnsamlinger fra tokt med skip og fly og laboratoriearbeid. Hun har sine akademiske grader fra Universitet i Oslo (Cand. Scient i 2001, PhD i 2008), og har tidligere arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Portrettbilde

Pål Gunnar Ellingsen

Enhet: Institutt for elektroteknologi

Forskningsinteresser:

Forskningsprosjekter:

Space Debris Radar ( 2023 – 2025): Prosjektleder for utvikling av en romsøppelradar. Finansiert av ESA gjennom PRODEX.

 

QBDebris (2023 – 2027): WP leder i prosjeket for utvikling av en romsøppelradar. Finansiert av norges forskningsråd gjennom FRIPRO, kontrakt #335832

SHIPTRACK (2021 – 2025): WP leder  i prosjektet for sporing av skip og bulklast, ledet av SNF. Finansiert av norges forskningsråd, kontrakt #326609

Vi tar Nord-Norge til stjernene – UiT Norges Arktiske Universitets studentsatellitt (2022 – 2026). Prosjektleder.

Arven etter Nansen (2018–2023): Deltager i RA-B og RA-C, med ansvar mot dataforvaltning og havfarge.

Forskningsinterreser:

 • Optisk instrumentering
 • Hyperspektral avbildning (både fjernmåling og in situ)
 • Spektroskopi
 • Bildebehandling
 • Nordlys og ionosfæriske prosesser
 • Havfarge
 • Shipping
 • Optisk kommunikasjon
 • Dataforvaltning
Portrettbilde

Torbjørn Eltoft

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:
 • Signal Processing  
 • Image Processing
 • Neural Networks
 • Remote Sensing  
No picture, placeholder image

Lennart Nilsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Arktis, Svalbard, fjellvegetasjon, planteøkologi, vegetasjonslære, plantesosiologi, Geografiske informasjonssystem, naturgeografi, satellittbasert miljøinformasjon og overvåkning, kart og kartlegging.

Portrettbilde

Keshav Prasad Paudel

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Geografiske informasjonssystemer (GIS),  satellittfjernmåling, marin forvaltning,  sosio-økologiske systemer

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no