Museum

Portrettbilde

Lena Aarekol

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Forskningsinteresser:
 • Polarhistorie
 • Trofejakt i Arktis
 • Kulturhistorie, særlig fokus på minnehistorie, materialitet, museologi
 • Minoriteter med særlig fokus på kvener og kvensk historie
 • Forskningsfomidling
 • Norsk-russisk samarbeid
Portrettbilde

Reidar Bertelsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Historisk arkeologi
 • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
 • Urbanisering
 • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
 • Kulturminneforvaltning
Portrettbilde

Lisa Katrin Losleben

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

My research is driven by the wish to analyze power relations in the narratives that infuse societies both in history, present and future times. Being a feminist scholar, I have broadened my focus from analyzing the existing stories about one specific historic actor (in my Ph.D.) and re-narrating it to scrutinizing dominant tropes in (popular) Western culture. I aim to unpack the potential of the humanities to contribute to a better understanding of the cultural aspects of the current environmental crisis. With my actual research, I move beyond persistent Western narratives on environment and climate change to understand how places can be understood also through embodied knowledges, and what impact this could have on the living and dying of humans and other than humans. My research draws from feminist and critical theories, and examines knowledges, places, and relations. Wondering what knowledges become audible for whom and which not and for whom not, I try to think through sensory, artistic, local, and Indigenous knowledges with a geographical focus on the North of Norway/Northern Sápmi. I am PI of Arctic Auditories - Hydrospheres of the High North (NFR 325506, 2021-25). Moreover, I serve as a member of the advisory board of ECO_CARE (DIKU, PI: Margherita Paola Poto and Giulia Parole) and of WoVen (NFR 2021-26, PI: Melania Bucciarelli, NTNU) and am a member of the ThinkTank Sustainability at UiT. Since 2016, I have been co-editor of the European Journal of Musicology

Portrettbilde

Anita Maurstad

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Gjennom 16 år som forsker ved Norges Fiskerihøgskole arbeidet jeg med problemstillinger knyttet til sjarkfiskeres kunnskap og kultur. Jeg skrev masteroppgave om jobbtilfredsstillelse i sjarkfisket, og doktorgrad om ressursforvaltningsforståelse i sjarkfiske og den offentlige forvaltning. Siden 2004 har jeg arbeidet ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Med museologiske perspektiver ser jeg museet som en viktig kunnskapsinstitusjon som både formidler og produserer virkeligheter gjennom sine innsamlinger, utstillinger og forskning. Jeg har ledet utstillingsarbeid og skrevet tekster som viser hvordan tilsynelatende konkrete elementer som natur og materialitet blir iscenesatt i ulike praksiser. De senere årene har jeg vært opptatt av relasjonen mellom natur og kultur, mer bestemt hvordan mennesker og dyr formes sammen i de hverdagslige praksiser som de inngår i. Jeg er særlig opptatt av hesten som agent i sosialt og kulturelt liv.

Teoretisk og metodisk er min forskning forankret i kvalitative studier av praksiser, der jeg har søkt å sette empiri fra ulike feltarbeid inn i samtale med teoretiske perspektiver, hovedsakelig kunnskapsteoretiske. Jeg har et særlig fokus på performative aspekter; hvordan praksiser og aktiviteter er grunnleggende kunnskapsgenererende prosesser.

Portrettbilde

Gørill Nilsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder
 • markedshandel
Portrettbilde

Rossella Ragazzi

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Museologi, Visuelle antropologi, Kulturminner, Mobilitet, Migrasjon og Mangfoldihet, Transcultural Cinema, Barndom, Urfolk.

Portrettbilde

Dikka Storm

Enhet: Seksjon for kulturvitenskap

dikka.storm@uit.no +4777645020
Forskningsinteresser:

Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder i et kulturhistorisk perspektiv, Kvinner i reindrift - kunnskap og erfaringer, Et kulturhistorisk perspektiv på duodji og Kvinner og museum.

Medlem (1995-2012) av redaksjonen i 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies'.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996


fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no