Siste nyheter

Forside_Ottar_1_2021.jpg
Grav i båt og båt i grav - Nytt Ottar Det seineste nummer av Ottar, museets populær- vitenskapelige magasin, har båtgraver som tema. Hvem var personene som ble gravlagt i båt? Hvilke forestillinger lå bak en slik begravelse? Hva sier funnene om datidas båtbyggertradisjoner?
Les nyhetssaken

mammut2021.jpg
Forsker på verdens eldste DNA Førsteamanuensis Peter Heintzman ved museet har analysert det eldste gjenopprettede DNA hittil fra mammut fra Sibir. Det har gitt ny kunnskap om evolusjonen til mammut og åpner for å se endringer hos dyrearter over tid.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]